Rzeszów – stolica spokojnego życia w sercu Podkarpacia

Rzeszów serce podkarpacia
18 gru

Rzeszów – stolica województwa podkarpackiego. Perełka na mapie polski południowo wschodniej. Miasto, które na przełomie ostatnich dziesięcioleci rozwinęło się w ogromnej skali i przeszło gruntowną modernizację wielu dziedzin życia społecznego. Świetne miejsce do życia i pracy. Wysoko rozwinięty ośrodek akademicki. Przede wszystkim spokojne i bezpieczne miasto, które warto odwiedzić lub spędzić tu swoje życie.

Rzeszów w liczbach

  • Powierzchnia Rzeszowa zajmuje 120,4 kilometra kwadratowego
  • Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy i stały to 189 214 według stanu na listopad 2017
  • Rzeszów składa się z 30 osiedli
  • Wydatki na inwestycje z budżetu miasta przewidziane na rok 2017 to 401 mln zł
  • Budżet miasta ogółem w roku 2017 to 1 382 mln zł
  • Liczba firm zarejestrowanych na terenie Rzeszowa wg statystyk na koniec 2016 wyniosła 26 489.

Zielone miasto

Przyroda wciąż w wielu miejscach trwa tu w niemal nienaruszonym stanie. Wiele miejsc zielonych i naturalnych skupisk zieleni przyciąga licznie mieszkańców Rzeszowa w celach rekreacyjnych jak choćby Rezerwat przyrody Lisia Góra. Wiele miejsc zostało w naturalny sposób przystosowanych pod rekreację jak bulwary nad Wisłokiem, czy Zbiornik Rzeszowski lub Park Papieski. Poza tym zieleń miejska stanowi jeden z ważniejszych elementów świadczących o innowacyjności miasta. Niezwykłą wagę przywiązują władze miasta do dbania o wspólne dobro zielonych płuc miasta.

Ekologiczne miasto

Rzeszów to także miasto ekologiczne. Liczne programy wspierają poprawę życia mieszkańców w wielu aspektach codzienności. Był już m.in. Program Poprawy Wody Pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej, czy budowa kanału ulgi dla potoku Mikośka. Po Rzeszowie poruszają się również ekologiczne autobusy miejskie. Ekoenergia w mieście pozyskiwana jest między innymi z systemów solarnych oraz Elektrowni Wodnej. Mieszkańcy miasta chronieni są przed nadmiernym hałasem dzięki sieci ekranów dźwiękoszczelnych. Sprzęty elektroniczne i elektryczne trafiają tylko w bezpieczne miejsca zbiórek. Azbestowe elementy zabudowania są usuwane na koszt miasta. To tylko wycinek działań miasta w kierunku lepszego jutra.

Turystyka

Rzeszów nie jest typowo turystycznym miastem jak np. Kraków. Niemniej jednak jego historia i ilość zabytków, które warte są zobaczenia, jest niezwykle imponująca. Najbardziej znane miejsca Rzeszowa to: Zamek Lubomirskich, wielokrotnie niszczony i wielokrotnie odbudowywany Ratusz, Synagoga Nowomiejska, Teatr Maska – jedyny profesjonalny teatr lalek na Podkarpaciu, Biuro Rady Miasta Rzeszowa. Warta szczególnej uwagi jest Podziemna Trasa Turystyczna. Nie jest tak okazałych rozmiarów, jak ta w Krakowie, niemniej jednak zdecydowanie trzeba tu zajrzeć. Będąc w Rzeszowie, nie można pominąć pokazu fontann multimedialnych oraz wizyty na Rzeszowskim Rynku.

Szkolnictwo wyższe

Rzeszów to swoisty ośrodek akademicki. Wśród uczelni cieszących się największym uznaniem, nie tylko na rynku rzeszowskim, ale także międzynarodowym znajdują się dwie uczelnie: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza (z lotnictwem i kosmonautyką na czele) oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania (jako najbardziej międzynarodowa i innowacyjna uczelnia). Poza tym na liście rzeszowskich uczelni znajdują się: Uniwersytet Rzeszowski, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, Wyższe Seminarium Duchowne oraz Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna.

Rynek pracy

Największe skupisko rzeszowskich pracowników znajduje się w Dolinie Lotniczej. Międzynarodowe korporacje otwierają się na młodych, którzy coraz chętniej aplikują na różnorodne stanowiska techniczne. Rzeszów to miasto galerii i centrów handlowych, gdzie pracuje bardzo duża ilość Rzeszowian. Poza tym rośną w siłę działalności gospodarcze, których z roku na rok przybywa. Mieszkańcy przejmują inicjatywę i biorą sprawy w swoje ręce. W Urzędzie Pracy liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotne to 1 296. Liczba ta powoli spada z miesiąca na miesiąc.

Brak komentarzy

Napisz komentarz