Staż pracy – definicja, jak obliczyć, urlop, Kodeks pracy

staż pracy
28 wrz

Staż pracy – definicja

Kodeks pracy nie podaje dokładnej definicji terminu staż pracy. Przyjmuje się, że jest to łączna długość zatrudnienia we wszystkich firmach bez względu na przerwy oraz sposób ustania stosunku pracy, w jakich dana osoba miała podpisaną umowę o pracę. Nie bierze się pod uwagę okresów świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa-zlecenie lub umowa o dzieło).

Staż pracy – Kodeks pracy

Poprawne obliczanie stażu pracy jest bardzo ważne, ponieważ od niego zależą pewne uprawnienia pracownicze. Aby potwierdzić fakt wykonywania obowiązków pracowniczych, wydawane jest podwładnym świadectwo pracy. Każdy zatrudniony w oparciu o umowę o pracę otrzymuje taki dokument w momencie ustania stosunku pracy.

Staż pracy wpływa na prawo do emerytury, wyliczenia większej liczby dni urlopu wypoczynkowego, dłuższego okresu wypowiedzenia, przyznania nagrody jubileuszowej oraz odprawy.

Okresy zaliczane do stażu pracy

Oprócz wypełniania zadań do stażu pracy wliczane są następujące okresy:

 • za który sąd przyznał wynagrodzenie osobie przywróconej do pracy, jeśli zatrudniony zdecydował się ponownie wypełniać obowiązki,
 • o który skrócono czas wypowiedzenia w razie zwolnienia z winy pracodawcy, za co przyznano pracownikowi odszkodowanie,
 • prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie prowadzonym przez współmałżonka,
 • czynnej i zawodowej służby wojskowej,
 • pobierania zasiłku dla bezrobotnych i stypendium przez zarejestrowanego w urzędzie pracy w czasie odbywania szkolenia, na które skierował bezrobotnego starosta,
 • pracy za granicą u zagranicznego pracodawcy,
 • studiów doktoranckich (wlicza się maksymalnie 4 lata pod warunkiem uzyskania tytułu doktora),
 • nauki w liceach, technikach, szkołach zawodowych oraz studiów.

Jak obliczyć lata pracy?

Jak obliczyć staż pracy? Wszystkie przepracowane lata należy zsumować, uwzględniając przy tym wyżej wymienione okresy. Warto przy tym dokładnie sprawdzić, ile lat wlicza się za lata pobierania edukacji. Różnią się one bowiem w zależności od rodzaju ukończonej szkoły:

 • szkoły branżowe (dawniej zawodowe) – 3 lata,
 • średnia szkoła zawodowa – 5 lat,
 • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,
 • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata,
 • szkoła policealna – 6 lat,
 • szkoła wyższa – 8 lat.

Kalkulator stażu pracy

Jeżeli mamy trudności z obliczeniem stażu pracy, można skorzystać z kalkulatorów stażu pracy. Kluczowe dane, jakie musimy wpisać w formularz, to między innymi data rozpoczęcia pracy oraz jej zakończenia. Należy także podać okresy niewypełniania zadań, które wliczają się do stażu pracy i zostały wyżej podane. Dzięki temu otrzymamy dokładne dane, jakie mają wpływ np. na wymiar urlopu.

Staż pracy a urlop

Liczba przepracowanych lat ma wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego. Pracownicy, których staż pracy nie przekracza jeszcze 10 lat, mają prawo do 20 dni wolnych. Osoby pracujące już ponad dekadę (lub mniej, ale wliczają się im okresy nauki), mogą cieszyć się 26. dniami urlopu wypoczynkowego. W razie wątpliwości z wyliczeniem wymiaru urlopu, najlepiej zwrócić się o pomoc do działu HR.

Brak komentarzy

Napisz komentarz