Lokalny kształt rynku pracy w Rzeszowie

lokalny rynek pracy w Rzeszowie
28 lut

Nawiązując do artykułu związanego z wybieraniem drogi zawodowej, można odnieść się do badania Barometr Zawodów. Na jego podstawie widać wyraźnie, na jakie zawody jest w Rzeszowie wyjątkowo duże zapotrzebowanie, a na jakie nie. To, co istotne to także fakt, że w wymienionych zawodach pojawia się największe zapotrzebowanie na fachowców.

Według Barometru Zawodów w Rzeszowie w grupie szczególnie poszukiwanych pracowników znajdują się sprzedawcy i kasjerzy. Problemu ze znalezieniem pracy nie będą mieć zdecydowanie także przedstawiciele niniejszych zawodów, będących także w deficycie: administratorzy stron internetowych, betoniarze i zbrojarze, cieśle i stolarze budowlani, diagności samochodowi, inspektorzy nadzoru budowlanego, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kierownicy budowy, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze, lakiernicy, logopedzi i audiofonolodzy, monterzy konstrukcji metalowych, murarze i tynkarze, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedszkoli, operatorzy obrabiarek skrawających, pielęgniarki i położne, pracownicy obsługi ruchu lotniczego, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, przedstawiciele handlowi, samodzielni księgowi, spawacze, specjaliści ds. PR, reklamy, marketingu i sprzedaży oraz spedytorzy i logistycy.

Jak to bywa w przyrodzie, tak i na rynku pracy równowaga musi być zachowana. W związku z tym, zawody będące w zrównoważonym przedziale lokalnego rynku pracy, prezentują się następująco: agenci ubezpieczeniowi, analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, animatorzy kultury i organizatorzy imprez, architekci i urbaniści, architekci krajobrazu, archiwiści i muzealnicy, asystenci w edukacji, bibliotekoznawcy, bibliotekarze i specjaliści informacji naukowej, biolodzy, biotechnolodzy, biochemicy, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cukiernicy, dekarze i blacharze budowlani, dentyści, dziennikarze i redaktorzy, elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, farmaceuci, filolodzy i tłumacze, fizjoterapeuci i masażyści, floryści, fotografowie, fryzjerzy, geodeci i kartografowie, gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, graficy komputerowi, instruktorzy nauki jazdy, instruktorzy rekreacji i sportu, inżynierowie budownictwa, inżynierowie chemicy i chemicy, inżynierowie elektrycy i energetycy, inżynierowie inżynierii środowiska, inżynierowie mechanicy, kamieniarze, kelnerzy i barmani, kierowcy samochodów osobowych, kierownicy ds. logistyki, kierownicy ds. produkcji, kierownicy ds. usług, kierownicy ds. zarządzania i obsługi biznesu, kierownicy sprzedaży, kierownicy w instytucjach społecznych i kultury, kosmetyczki, lekarze, listonosze i kurierzy, magazynierzy, masarze i przetwórcy ryb, mechanicy maszyn i urządzeń, mechanicy pojazdów samochodowych, meteorolodzy, geolodzy, geografowie, monterzy elektronicy, monterzy instalacji budowlanych, monterzy maszyn i urządzeń, monterzy okien i szklarze, nauczyciele języków obcych i lektorzy, nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele szkół specjalnych, obuwnicy, operatorzy aparatury medycznej, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów chemicznych, operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, operatorzy maszyn rolniczych i ogrodniczych, operatorzy urządzeń dźwigowo-transportowych, opiekunki dziecięce, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej, optycy i pracownicy wytwarzający protezy, piekarze, pomoce kuchenne, pomoce w gospodarstwie domowym, pozostali specjaliści edukacji, pracownicy administracyjni i biurowi, pracownicy ds. budownictwa drogowego, pracownicy ds. jakości, pracownicy ds. ochrony środowiska i bhp, pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy ds. techniki dentystycznej, pracownicy fizyczni w produkcji i pracach prostych, pracownicy myjni, pralni i prasowalni, pracownicy obsługi ruchu szynowego, pracownicy ochrony fizycznej, pracownicy poczty, pracownicy poligraficzni, pracownicy przetwórstwa metali, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, pracownicy służb mundurowych, pracownicy socjalni, pracownicy sprzedaży internetowej, pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, ankieterzy, teleankieterzy, pracownicy usług pogrzebowych, pracownicy zajmujący się zwierzętami, projektanci wzornictwa przemysłowego, psycholodzy i psychoterapeuci, ratownicy medyczni, recepcjoniści i rejestratorzy, robotnicy budowlani, robotnicy leśni, robotnicy obróbki drewna i stolarze, rzemieślnicy obróbki szkła i metali szlachetnych, sekretarki i asystenci, specjaliści ds. finansowych, specjaliści ds. organizacji produkcji, specjaliści ds. rynku nieruchomości, specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji, specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki, specjaliści rolnictwa i leśnictwa, specjaliści telekomunikacji, sprzątaczki i pokojowe, szefowie kuchni, ślusarze, tapicerzy, technicy informatycy, technicy mechanicy, weterynarze, windykatorzy, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych, zaopatrzeniowcy i dostawcy.

Niestety są też zawody, których przedstawiciele mają wyjątkowo trudno na rzeszowskim rynku pracy, a są to: nauczyciele nauczania początkowego, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, ogrodnicy i sadownicy, pedagodzy, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy przetwórstwa spożywczego, prawnicy, rolnicy i hodowcy, specjaliści technologii żywności i żywienia oraz technicy budownictwa. Na dodatek wśród tych szczególnie narażonych na bezrobocie zawodów, znajdują się jeszcze te, będące w wyjątkowym przesycie: filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych, a także specjaliści administracji publicznej.

Brak komentarzy

Napisz komentarz