Kierowca autobusu – jak zostać, wymagania, uprawnienia, zarobki

kierowca autobusu
06 sie

Kierowca autobusu – jak zostać

Według ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym kierowcą autobusu może zostać osoba, która spełnia poniższe wymagania:

  • posiada prawo jazdy kategorii D,
  • jest niekarana,
  • ukończyła 24 lata (wyjątkowo 21 lat, jeżeli uzyskała kwalifikację wstępną lub 23 lata przy kwalifikacji wstępnej przyspieszonej),
  • uzyskała zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy na tym stanowisku.

Kierowca autobusu – uprawnienia

Prawo jazdy kategorii D można zrobić dopiero po zdaniu egzaminu kategorii B. Następnie przychodzi czas na rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego. 24-latkowie mogą skorzystać z przyśpieszonej opcji, która składa się ze 140 godzin zajęć. Osoby między 21 a 23 rokiem życia muszą wziąć udział w pełnym szkoleniu (280 godzin). Takie prawo obowiązuje od września 2008 roku. Wcześniej, aby móc prowadzić autobus zarobkowo, wystarczyło tylko prawo jazdy kategorii D. Podczas kursu przyszli kierowcy autokarów uczą się, jak panować nad autobusem np. podczas ekstremalnych warunków pogodowych.

Kolejny krok do rozpoczęcia kariery na tym stanowisku to egzamin państwowy. Po zaliczeniu części teoretycznej przychodzi czas na praktykę. Kandydaci muszą wykazać się umiejętnością jazdy po łuku, na skos, pod kątem prostym i tyłem. Oprócz tego należy pojazd zaparkować. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku należy udać się do wydziału komunikacyjnego i przedstawić zaświadczenie o zaliczeniu testu. Dodatkowo trzeba złożyć wniosek o wydanie karty kierowcy (za pośrednictwem strony internetowej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych).

Kierowca autobusu – wymagania

Praca kierowcy autobusu jest stresującym zajęciem. Dlatego kandydaci muszą przejść specjalne badania lekarskie, które składają się z:

  • bezpośredniego wywiadu z pacjentem,
  • badania narzędziami diagnostycznymi,
  • oceny osobowości, procesów poznawczych oraz sprawności psychosomatycznej.

Kierowcy autobusu powinni być odporni na stres i gotowi do prowadzenia pojazdu w ciężkich warunkach atmosferycznych. Dlatego ważna jest umiejętność skupienia się na drodze przez wiele godzin. Kluczowe cechy w pracy na tym stanowisku to refleks, pełna koncentracja, opanowanie, dokładność (odbywanie kursów zgodnie z rozkładem jazdy). Istotne są również komunikatywność oraz cierpliwość. W przypadku kierowców autokarów turystycznych wymagana jest podstawowa znajomość języka angielskiego.

Kierowca autobusu – zarobki

Wykwalifikowani kierowcy autobusów mogą znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych, biurach podróży oraz w oddziałach transportu publicznego. Zarobki zależą głównie od miejsca pracy. Zaczynają się od 2810 zł brutto. Na wyższe pensje mogą liczyć osoby wypełniające zadania w firmach prywatnych. Wypłata wynosi około 4260 zł brutto.

Brak komentarzy

Napisz komentarz