Jak zostać księgowym – księgowość, praca, Rzeszów

księgowość praca
15 maj

Rzetelna księgowa bądź księgowy jest na wagę złota – to osoba, która prowadzi rachunki firmy i dba o poprawne rozliczanie podatków. W okolicach Rzeszowa wciąż notuje się spore zapotrzebowanie na pracowników na tym stanowisku.

Rzeszów – praca księgowej

Księgowy lub księgowa, gdyż jest to zawód zdominowany przez kobiety, to osoba, która zajmuje się prowadzeniem rachunkowości w firmie. Do jej zadań należy między innymi:

  • prowadzenie ewidencji księgowej,
  • księgowanie faktur od dostawców, usługodawców itp.,
  • przygotowywanie listy płac i obsługiwanie systemu wynagrodzeń w firmie,
  • rozliczanie faktur,
  • potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
  • prowadzenie rozliczeń z ZUS-em,
  • sporządzanie deklaracji podatkowych,
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych,
  • współpraca z biegłym rewidentem.

Co więcej, w zawodzie księgowego istnieje wiele specjalizacji, np. księgowy ds. rozrachunków, księgowy ds. kosztów czy księgowy bilansista.

Rzeszów – staż w księgowości

Jak zostać księgowym? Osoba na tym stanowisku powinna przede wszystkim doskonale znać przepisy z zakresu prawa podatkowego, a także potrafić obsługiwać programy służące do sporządzania faktur i innych dokumentów. Potrzebną wiedzę najlepiej zdobyć w trakcie studiów (na kierunku rachunkowość, finanse czy ekonomia), jednak istnieje też możliwość ukończenia specjalistycznego kursu. Co więcej, księgowy musi nieustannie się doszkalać, gdyż przepisy podatkowe, będące podstawą jego pracy, często się zmieniają.

Równie ważne jak wykształcenie księgowego jest zdobycie przez niego doświadczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Dlatego po zakończeniu nauki lub już w jej trakcie zazwyczaj takie osoby decydują się na odbycie stażu w firmie bądź biurze rachunkowym. Oferty na tego typu szkolenia przyuczające do zawodu znajdziemy między innymi na stronach podkarpackich urzędów pracy.

Rzeszów – młodszy księgowy

Obecnie nie wydaje się już certyfikatów potwierdzających uprawnienia księgowego. To oznacza, że może nim zostać każda pełnoletnia osoba, która posiada zdolność do czynności prawnych, jest objęta ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej oraz nie była karana za określone przestępstwa (np. za przestępstwo skarbowe).

Po zniesieniu certyfikatów zniknęły również regulacje dotyczące stanowisk młodszego księgowego i starszego księgowego. W praktyce jednak te nazwy wciąż obowiązują i są zależne od posiadanych umiejętności. Młodszy księgowy zwykle nie prowadzi samodzielnie ksiąg rachunkowych – może być na przykład włączony do zespołu w biurze księgowym firmy. W ofertach pracy dla młodszych księgowych często pojawia się wymóg „chęci do nabywania nowych umiejętności”. Wiele firm woli prowadzić dla nowych osób naukę księgowości krok po kroku, od podstaw wdrażając je w zadania charakterystyczne dla swojej działalności.

Rzeszów – główny księgowy

Główny księgowy firmy samodzielnie prowadzi księgi rachunkowe bądź kieruje zespołem osób, które mu w tym pomagają. Jest to stanowisko obciążone dużą odpowiedzialnością, dlatego od kandydatów na to stanowisko zwykle wymaga się kilkuletniego doświadczenia i ukończenia studiów wyższych.

Co jeszcze najczęściej pojawia się w ofertach pracy na to stanowisko?

„Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym”, „bardzo dobra znajomość MsOffice”, „mile widziana znajomość systemu księgowego Enova, SQL Raks” – czytamy w jednym z ogłoszeń. „Biegła znajomość zasad budżetowania, obiegu dokumentów, zarządzania projektami”, „znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE”, „mile widziana znajomość języka rosyjskiego” – podaje inne.

Warto pamiętać też, że jest to praca dla osób skrupulatnych, cierpliwych, samodzielnych i niemających problemu z dotrzymywaniem terminów. Główny księgowy ponadto powinien mieć wysoko rozwinięte zdolności organizacyjne i potrafić zarządzać ludźmi.

Rzeszów – stowarzyszenie księgowych

Różnego rodzaju szkolenia i kursy są organizowane między innymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Ma ono również swój oddział podkarpacki, który znajduje się w Rzeszowie.

Jego celem jest działalność dydaktyczna zarówno w zakresie przygotowywania do zawodu księgowego, jak i podnoszenia kwalifikacji osób już pracujących w tym charakterze. Ponadto, organizacja dba o zachowanie zasad etyki pracy, a także stara się krzewić poczucie wspólnoty zawodowej i godności osób zatrudnionych jako księgowi.

Rzeszów – biura rachunkowe, oferty pracy

W Rzeszowie księgowość firmy może poprowadzić również jedno z kilkudziesięciu działających tu biur rachunkowych. Praca w takim miejscu jest dużo bardziej wielozadaniowa niż w przypadku zatrudnienia się w dziale księgowym konkretnej firmy. Biura rachunkowe dbają o finanse przedsiębiorstw należących do różnych gałęzi przemysłu i często prowadzą wiele spraw naraz. Osoba zatrudniona w takim biurze musi więc wykazywać się doskonałą organizacją pracy, mieć doskonałą pamięć i dobrze radzić sobie z wykonywaniem obowiązków pod presją czasu.

Wysiłek i ciągłe podnoszenie kwalifikacji w tej branży się opłaca. Mediana miesięcznego wynagrodzenia księgowego wynosi 4323 zł brutto. 25% najgorzej opłacanych osób na tym stanowisku otrzymuje 3400 zł brutto miesięcznie. Jedna czwarta osiąga zarobki powyżej 5300 zł brutto miesięcznie.

Brak komentarzy

Napisz komentarz