Jak wyrobić kartę kierowcy – praca kierowcy, podkarpackie

praca kierowcy
15 maj

Szukając w województwie podkarpackim pracy kierowcy, bardzo często możemy natknąć się na wymóg posiadania aktualnej cyfrowej karty kierowcy. Czym jest ten dokument i jak go wyrobić?

Dokumenty kierowcy

Karta kierowcy to rodzaj certyfikatu wydawanego przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, który uprawnia do prowadzenia samochodów:

  • ciężarowych lub osobowych z przyczepą, o całkowitej masie powyżej 3,5 t,
  • przystosowanych do przewozu minimum 9 osób (łącznie z kierowcą).

Auta te muszą być wyposażone w tzw. tachograf, czyli urządzenie pozwalające na szybką identyfikację osoby prowadzącej pojazd, kontrolujące pokonane trasy oraz rejestrujące wszystkie postoje i okresy odpoczynku. Przepisy przewidują kilka przypadków, w których auta nie muszą mieć zamontowanego tachografu (a kierowca posiadać elektronicznej karty). Na przykład jeśli mamy do czynienia z pojazdem o maksymalnej prędkości nieprzekraczającej 40 km/h bądź przewożącym osoby stałą trasą o długości do 50 km.

By otrzymać kartę kierowcy, należy złożyć wniosek w siedzibie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Możemy to zrobić osobiście bądź elektronicznie (o ile posiadamy kwalifikowany podpis elektroniczny). Do wniosku należy dołączyć kserokopię prawa jazdy (obydwie strony), fotografię oraz dowód dokonania opłaty za wniosek (przelew na konto PWPW w wysokości 172,20 zł).

Wnioskować o kartę może jedynie kierowca, a nie na przykład jego pracodawca. Urząd ma 26 dni roboczych na rozpatrzenie podania i wydanie dokumentu. W przypadku konieczności dokonania korekty danych ten czas może się wydłużyć. Karta wydawana jest na 5 lat lub do końca okresu ważności prawa jazdy wnioskującego, o ile okres ten jest krótszy.

Czy to wszystkie dokumenty, jakie musi mieć zawodowy kierowca? Zazwyczaj tak, choć wiele firm szukających w województwie podkarpackim kierowcy C+E wymaga od kandydatów również znajomości karty AERT. Jest to dokument obowiązujący w krajach Unii Europejskiej (i wielu poza nią), określający dopuszczalny dobowy i tygodniowy czas prowadzenia pojazdu, wraz z przerwami i okresami obowiązkowego wypoczynku. Na przykład zgodnie z AERT kierowca tira w zwykłych okolicznościach może pracować maksymalnie 9 godzin dziennie.

To jednak nie wszystko. By pracować jako kierowca ciężarówki, tira czy autobusu, powinniśmy również ukończyć tzw. kurs kwalifikacji wstępnej, zwany również „kursem na przewóz rzeczy”, który kończy się egzaminem i skutkuje wydaniem nowego prawa jazdy ze wpisem dot. nabytych uprawnień. Osoby w wieku 18–20 lat muszą przejść szkolenie w pełnowymiarowym trybie, natomiast te, które ukończyły już 21. rok życia, mogą zrobić kurs skrócony.

Rzeszów – praca kierowcy

Czy w Rzeszowie trudno o etat kierowcy? Powiatowy Urząd Pracy od czasu do czasu publikuje oferty pracy na to stanowisko. Nie ma ich wiele, dlatego warto zastanowić się również nad możliwością zatrudnienia w innej podkarpackiej miejscowości – niektórzy pracodawcy zapewniają podwładnym bezpłatny dowóz do firmy.

Kierowca autobusu, niewielkiego auta dostawczego, a może tira – możliwości pracy w charakterze kierowcy jest całkiem sporo. Pamiętajmy o tym, że w zależności od tego, jaki samochód będziemy prowadzić, musimy posiadać prawo jazdy właściwej kategorii.

Podkarpackie – kierowca kat. B

Rzeszów – kierowca kat. B poszukiwany”. Osoby z prawem jazdy tego typu zatrudniają na przykład restauracje. W takim przypadku do głównych zadań pracownika należy dowożenie potraw do klienta. Musi to robić szybko i z zachowaniem ostrożności. Atutem jest znajomość miejscowości, w której pracuje dostawca, jednak zazwyczaj wystarczy  sprawne urządzenie GPS. Ponadto, osoba na tym stanowisku najczęściej przyjmuje zapłatę za dowożone produkty. Powinna więc cechować się uczciwością i sprawdzać się w kontaktach z klientami lokalu.

Dostawca niekoniecznie porusza się autem. Pamiętajmy, że prawo jazdy kat. B daje też uprawnienia do prowadzenia między innymi różnego rodzaju motorowerów (ale nie motocykli – tu wymagane jest prawo jazdy kat. A1), które często lepiej sprawdzają się w przypadku niewielkich odległości i na zatłoczonych ulicach.

Podkarpackie – kierowca „CE”

Zdecydowana większość ogłoszeń o pracę skierowanych do kierowców, dotyczy osób posiadających prawo jazdy kat. C oraz CE. Czym się one różnią? Kat. C uprawnia do prowadzenia samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 3,5 t. Jeśli natomiast mamy zamiar jeździć ciężarówkami z przyczepą lub naczepą, potrzebne nam jest prawo jazdy kat. CE.

Nie bądźmy zdziwieni, kiedy znajdziemy ofertę typu „Rzeszów – praca kierowca C+E” – jest to po prostu inny sposób zapisu uprawnień kategorii CE.

Rzeszów – firmy kurierskie, praca

Jeśli posiadamy prawo jazdy kat. B i C, warto rozważyć również pracę jako kurier. W Rzeszowie ma swoje oddziały wiele firm kurierskich zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Wybierając tę posadę, warto pamiętać, że kurier często ma obowiązek dostarczania przesyłek „pod drzwi” odbiorcy – na tej posadzie konieczne jest więc dobre zdrowie i tężyzna fizyczna. Do innych obowiązków kuriera należy:

  • planowanie kolejności doręczania paczek,
  • pobieranie opłat od klientów,
  • rozliczanie doręczonych i odebranych przesyłek,
  • wystawianie dokumentów przewozowych.

Podkarpackie – praca kierowcy kat. D

Osoby powyżej 24. roku życia, które posiadają uprawnienia do prowadzenia samochodów osobowych, mogą zdawać egzamin na prawo jazdy kat. D. Dokument ten daje podstawę do starania się o posadę kierowcy autobusu.

W okolicy Rzeszowa takich pracowników szuka wiele firm prywatnych. Jakie warunki trzeba spełnić, by kandydować na to stanowisko? „Sprawność fizyczna”, „bardzo dobra znajomość przepisów ruchu drogowego”, „znajomość języka niemieckiego” – czytamy w jednym z ogłoszeń. Inny pracodawca, prócz prawa jazdy kat. D i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, oczekuje od pracowników wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego.

Należy pamiętać, że praca w charakterze kierowcy autobusu jest obciążona sporą odpowiedzialnością. Osoba na tym stanowisku, prócz prowadzenia pojazdu, często musi również udzielać informacji pasażerom, dokonywać kontroli lub sprzedaży biletów, sprawdzać stan techniczny pojazdu przed wyruszeniem i samodzielnie usuwać mniejsze usterki pojawiające się na trasie. Co więcej, w terenach górskich prowadzenie dużych pojazdów bywa utrudnione i wymaga od kierowcy zachowania szczególnej ostrożności.

Rzeszów – praca kierowcy ADR

Jeśli w województwie podkarpackim szukasz pracy kierowcy, ale dotąd żadna oferta cię nie zainteresowała, być może warto pomyśleć o podniesieniu swoich kwalifikacji. Dobrym pomysłem jest zdobycie uprawnień na prowadzenie pojazdów ADR.

Są to pojazdy przewożące substancje niebezpieczne – na przykład wybuchowe lub żrące, których uwolnienie do środowiska stwarzałoby poważne zagrożenie dla zdrowia. Kierowca transportujący takie substancje (na przykład cysterną) musi nie tylko zachowywać szczególną ostrożność w czasie jazdy i ściśle przestrzegać wszystkich procedur transportu, ale też umieć zachować „zimną krew” w sytuacji awaryjnej.

Jest bardzo wiele kursów na pojazdy ADR – od podstawowych, przez specjalistyczne, dotyczące przewozu substancji różnych klas, po szkolenia uzupełniające.

Podkarpackie – oferty pracy kierowcy – czy dać im szansę?

Praca kierowcy bywa stresująca i zazwyczaj wiąże się z częstymi nieobecnościami w domu i innymi czynnikami uciążliwymi – monotonią w czasie długotrwałej jazdy czy ryzykiem wypadku. Czy zatem warto zdecydować się na taką karierę?

Być może pomocne w podjęciu decyzji będą dane dotyczące miesięcznej wysokości zarobków w tym zawodzie. Mediana pensji kierowcy:

  • ciężarówki wynosi 3220 zł brutto miesięcznie,
  • autobusu to 3490 zł brutto miesięcznie,
  • kuriera – 3 380 zł brutto miesięcznie.

Ponadto, osoby o wyższych kwalifikacjach (np. ADR) i wykonujące zlecenia zagraniczne mogą liczyć na znacznie wyższą pensję.

Brak komentarzy

Napisz komentarz