Automatyk – opis zawodu, zarobki, kwalifikacje, wymagania

automatyk
26 sie

Automatyk – kwalifikacje

Aby rozpocząć pracę automatyka, należy ukończyć studia wyższe. Większość uczelni technicznych ma w swojej ofercie kierunek automatyka i robotyka. Kształcenie podzielone jest na 2 etapy. Pierwszy kończy się otrzymaniem tytułu inżyniera, a drugi magistra. Automatyk to nowoczesny zawód, który daje szerokie możliwości rozwoju. Osoba wykonująca zadania na tym stanowisku zajmuje się zagadnieniami sterowania procesami produkcyjnymi bez udziału człowieka. Automatyzację przemysłową stosuje się praktycznie w każdym zakładzie produkcyjnym. Dlatego zawód automatyka traktuje się jako jeden z bardziej perspektywicznych.

Automatyk – praca

Kandydat z odpowiednimi kwalifikacjami znajdzie zatrudnienie na halach produkcyjnych, w biurach technologicznych, na uczelniach i w szkołach wyższych, w laboratoriach zakładów przemysłowych. Do głównych zadań na tym stanowisku należą:

  • projektowanie oprogramowania maszyn,
  • testowanie nowych rozwiązań, sprawowanie nadzoru nad sprzętem produkcyjnym,
  • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mających na celu przyśpieszyć oraz zmniejszyć koszty produkcji,
  • usuwanie awarii,
  • opracowywanie algorytmów układów sterowania,
  • sporządzanie dokumentacji technicznej, konstrukcyjnej oraz technologicznej.

Automatyk – wymagania

W pracy automatyka przemysłowego kluczową rolę odgrywa zdolność logicznego i abstrakcyjnego myślenia. Projektując oprogramowanie, ważne są umiejętności sprawnego analizowania faktów oraz wyciągania wniosków. Automatycy powinni cechować się otwartością umysłu. Branża ta cały czas się zmienia, pojawiają się nowinki technologiczne, odkrycia oraz programy komputerowe. Dlatego od pracowników i kandydatów przełożeni wymagają ciągłego doszkalania, aby nie wypaść z tak zwanego obiegu. Mimo iż w tej profesji najwięcej czasu spędza się przed komputerem, to trzeba też umieć współpracować z innymi ludźmi. Nie można także zapominać o znajomości języków obcych. Większość artykułów branżowych napisana jest w języku angielskim. Opracowując dokumentację techniczną, także używa się angielskiej nomenklatury.

Automatyk – zarobki

Wymagania wobec automatyków są dość wysokie. Jest to stresująca praca, ponieważ odpowiada się za ciągłość produkcji. Czy przekłada się to na wynagrodzenie? Zarobki automatyków zaczynają się od sumy 4610 zł brutto. Osoby z wysokimi kwalifikacjami i ciekawym doświadczeniem są poszukiwane na rynku, dlatego mają szansę na wysokie wypłaty. Na największe pensje – 6930 zł, może liczyć grupa 25% pracowników tej branży.

Brak komentarzy

Napisz komentarz