Praca: Terapeuta

Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie
Terapeuta
Miejsce pracy: Łańcut
Numer: StPr/21/0710
OBOWIĄZKI:
1. Uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:- kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,- prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania, w codziennych czynnościach życiowych,2. Pielęgnacja jako wspieranie procesu leczenia,3. Rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nie objętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j Dz.U. 2018r. poz. 1510 z późn.zm.).
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie zawodowe, brak


Wymagania inne:

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.Niezbędne wymagania:1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:1) szpitalu psychiatrycznym;2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;5) zakładzie rehabilitacji;6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.4. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.5. Obywatelstwo polskie.Wymagania dodatkowe:1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.2. Spostrzegawczość, podzielność uwagi.3. Zrównoważenie emocjonalne.4. Odporność na trudne sytuacje i stres.5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.8. Dyspozycyjność, przygotowanie do pracy w terenie oraz posiadanie umiejętności dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.

Miejsce pracy:

Łańcut


Rodzaj umowy:

Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług


Wynagrodzenie brutto:

od 30 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie


APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.