Praca: Terapeuta zajęciowy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Terapeuta zajęciowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/21/4449
OBOWIĄZKI:
Terapeuta zajęciowy - osoba, która prowadzić będzie różne formy i techniki terapii zajęciowej zarówno podczas zajęć indywidualnych jak również podczas zajęć grupowych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Uprawnienia: PRAWO JAZDY KAT. B


Wymagania inne:

Terapeutą zajęciowym może zostać osoba, która posiada wykształcenie średnie medyczne w zawodzie terapeuta zajęciowy. Dodatkowo za terapeutę zajęciowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej, uznajemy osobę, która:1. ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności terapia zajęciowa, obejmujące co najmniej 3000 godzin kształcenia, w tym 2000 godzin w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmujących wiedzę z zakresu teorii i technik terapeutycznych i uzyskała tytuł licencjata, lub 2. ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskała tytuł zawodowy terapeuty zajęciowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie terapeuty zajęciowego. Mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w tym z dziećmi niepełnosprawnymi oraz czynne prawo jazdy kat. BOsoba, która nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona. Wypełniająca obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki obowiązek posiada. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 3 700 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie