Praca: Strażnik miejski

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Strażnik miejski
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/21/4327
OBOWIĄZKI:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: zgodnie z art.11 ustawy o strażach gminnych ( Dz.U. 2018 r. poz. 928 z późn. zm.),https://bip.erzeszow.pl/pl/519-praca/7487-nabor-na-wolne-stanowiska-pracy/38596-komendant-strazy-miejskiej-w-rzeszowie-oglasza-nabor-na-stanowisko-straznik-miejski-2-etaty-2021-09-20.html
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak


Wymagania inne:

1. Wymagania niezbędne:obywatelstwo polskie,ukończony 21 rok życia,korzystanie z pełni praw publicznych,pełna zdolność do czynności prawnych,wykształcenie co najmniej średnie,nienaganna, nieposzlakowana opinia,sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za ścigane z oskarżenia publicznego przestępstwo i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,uregulowany stosunek do służby wojskowej,2. Wymagania dodatkowe:znajomość ustaw o samorządzie gminnym, strażach gminnych, prawo o ruchu drogowym oraz ustaw pokrewnych wraz z przepisami wykonawczymi,dobra znajomość topografii miasta Rzeszowa, osoby zarejestrowane jako bezrobotne,opanowanie i odporność na stres,wysoka kultura osobista,ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych (miejskich) mile widziane,dyspozycyjnośćhttps://bip.erzeszow.pl/pl/519-praca/7487-nabor-na-wolne-stanowiska-pracy/38596-komendant-strazy-miejskiej-w-rzeszowie-oglasza-nabor-na-stanowisko-straznik-miejski-2-etaty-2021-09-20.html

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas nieokreślony


Wynagrodzenie brutto:

od 3 100 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie