Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 87610

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane ze sprawozdawczością statystyczną w zakresie ochrony zdrowia na terenie województwa podkarpackiego, zgodnie z ustawą o statystyce publicznej i programem badań statystycznych,
 • opracowywuje analizy statystyczne w zakresie stanu zdrowotnego ludności, zatrudnienia kadry medycznej, bazy i działalności placówek funkcjonujących w ochronie zdrowia oraz zagrożeń epidemiologicznych, przedstawiając sytuację w województwie na tle kraju i innych państw unii europejskiej,
 • opracowywuje biuletyny statystyczne ochrony zdrowia,
 • udziela wyjaśnień oraz prowadzi instruktaż dla pracowników statystki zatrudnionych w jednostkach sprawozdawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie w pracy w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie ochrony zdrowia - powyżej 2 lat,
 • Znajomość przepisów ustaw: o statystyce publicznej, o działalności leczniczej, kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word i MS Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ