Praca: Starszy specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 80559

Warunki pracy


 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • praca w terenie

 • zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Uczestniczenie jako członek zespołu, w procesach certyfikacyjnych podmiotów ubiegających się o wydanie certyfikatu CAMO oraz AMO w celu zbadania czy podmiot spełnia wymagania krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie ciągłej zdatności do lotu.
 • Prowadzenie bieżącego nadzoru oraz przewodniczenie zespołom audytującym podmioty posiadające certyfikat CAMO lub AMO oraz podmiotów wyspecjalizowanych w zakresie oceny zdatności do lotu, napraw i obsługi (PW)
 • Prowadzenie procesu wydawania świadecw zdatności do lotu, poświadczenia przeglądu zdatności do lotu, zezwolenia na lot oraz innych wymaganych dokumentów SP GA.
 • Prowadzenie i koordynacja, jako przewodniczący zespołu, prac członków zespołu, w tym rozdzielanie zadań oraz monitorowanie stopnia ich wykonania w ramach kontroli doraźnych na płycie lotniska (RAMP), inspekcji podczas szerokiej obsługi technicznej (SPOT), dokonywania zabezpieczeń oraz zezwalania na zwolnienie z zabezpieczenia SP-GA.
 • Uczestniczenie w procesie zatwierdzania niezależnego personelu przeglądu zdatności do lotu.
 • Ocenianie merytoryczne wpływających dokumentów, takich jak charakterystyka organizacji, program obsługi technicznej, podlegające zatwierdzeniu Prezesa ULC w ramach nadzoru bieżącego AMO, CAMO.
 • Uczestniczenie w przygotowaniu i opiniowaniu projektów dokumentów oraz pism zgodnie z regulaminem wewnętrznym LTT.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku lotniczym lub mechanicznym lub elektrycznym lub w elektronicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w obszarze ciągłej zdatności do lotu statku powietrznego
 • Dobra znajomość ustawy Prawo Lotnicze w zakresie początkowej oraz ciągłej zdatności do lotu SP
 • Dobra znajomość przepisów z zakresu początkowej oraz ciągłej zdatności do lotu SP
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta/interesanta, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne.
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wewnętrzny
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość KPA
 • Przeszkolenie z zakresu technik audytowania - audytor wiodący
 • Znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców

APLIKUJ TERAZ