Praca: Starszy specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 79828

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,

 

- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,

 

- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,

 

- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.

 

Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na VI piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

  • prowadzi sprawy związane z naborem, weryfikacją wniosków, wypłatą środków i nadzorem nad realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;
  • prowadzi sprawy związane z naborem, oceną wniosków, kontraktacją, rozliczaniem i kontrolą zadań realizowanych w ramach rządowych funduszy celowych, w szczególności Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
  • przygotowywuje wnioski o środki z rezerwy budżetu państwa, umowy, płatności oraz rozlicza i kontroluje zadania;
  • uzgadnia trasy przemarszu pielgrzymek na terenie województwa podkarpackiego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego

  • Doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych - co najmniej 6 miesięcy,
  • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o dostępnie do informacji publicznej, o drogach publicznych, o finansach publicznych, o kontroli w administracji rządowej, o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg, o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Uchwały Rady Ministrów o Funduszu Inwestycji Lokalnych,
  • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


APLIKUJ TERAZ