Praca: Starszy specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 79294

Warunki pracy


 • Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy. Praca przed monitorem ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających sie na wózku inwalidzkim: brak wind, odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku.

Zakres zadań

 • Planuje dochody i wydatki budżetowe, przychody i wydatki funduszy celowych, sporządza korekty wielkości ustalonych limitów finansowych oraz wnioskuje o dodatkowe środki finansowe;
 • Sporządza plany przychodów i wydatków funduszy celowych;
 • Sporządza analizy finansowe i finansowo - rzeczowe z realizacji budżetu;
 • Opracowuje roczny harmonogram z realizacji dochodów i wydatków jednostki
 • Sporządza miesięczne zapotrzebowania na środki pieniężne oraz dokonuje ich weryfikacji
 • Sporządza informacje o aktualnym planie finansowym jednostki i jego zmianach;
 • Wykonuje zadania określone w informatycznym systemie obsługi budżetu państwa TREZOR;
 • Tworzy i aktualizuje bazę osobową wykorzystywaną w strukturze budżetu zadaniowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe - powyżej półtora roku pracy w administracji publicznej
 • Biegła znajomość obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel
 • Umiejętność sporządzania analiz finansowych oraz prawidłowego wnioskowania
 • Zdolności interpersonalne
 • Asertywność oraz umiejętność pracowania pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w komórkach finansowych
 • Poddanie się procedurze sprawdzającej zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i uzyskanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego

APLIKUJ TERAZ