Praca: Starszy specjalista

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 73869

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.


Praca związana z kontaktem z pracownikami.


Pomieszczenie biurowe znajduje sie na parterze budynku, budynek dostosowany dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, wyposażony w windę.

Zakres zadań

 • Współpracuje przy tworzeniu i prowadzeniu dokumentacji pracowniczej tj. akt osobowych, ewidencji czasu pracy.
 • Organizuje służbę przygotowawczą, współpracuje przy przeprowadzaniu pierwszej oceny i ocen okresowych w służbie cywilnej.
 • Prowadzi sprawy związane ze szkoleniami: zgłasza pracowników na szkolenia, prowadzi rejestr szkoleń, współpracuje w procesie tworzenia Indywidualnych Programów Rozwoju Zawodowego.
 • Wykonuje czynności kancelaryjne, uczestniczy w pracach dot. archiwum zakładowego,
 • Organizuje, protokołuje narady i spotkania z pracownikami.
 • Prowadzi rejestry zarządzeń: Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, Wojewody Podkarpackiego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie, na kierunku administracja,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administracyjno-biurowym
 • Znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 • Znajomość ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Obsługa komputera MS Office: Microsoft Word i Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi narzędzi do organizacji webinarów
 • komunikatywność

APLIKUJ TERAZ