Praca: Starszy referent

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 73901

Warunki pracy

Stałe stanowisko pracy usytuowane na drugim piętrze w budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, np. brak wind, brak podjazdów. Praca w pomieszczeniach przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego. Jednozmianowy, ośmiogodzinny system pracy.

Zakres zadań

 • Prowadzi dokumentację niejawną
 • Wykonuje czynności związane z odbiorem, wysyłaniem i rejestracją i rozdziałem materiałów służbowych
 • Rozlicza dokumentację niejawną
 • Przygotowuje materiały do archiwizacji
 • Archiwizuje materiały
 • Prowadzi i aktualizuje zbiór przepisów prawnych
 • Przygotowuje materiały niejawne do zapoznania pracowników
 • Realizuje zadania z zakresu przewozu poczty niejawnej
 • Przeprowadza inwentaryzacje dokumentów niejawnych
 • Wykonuje czynności zwiazanie z brakowaniem dokumentacji niejawnej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Bardzo dobra znajomość zasad pracy kancelaryjnej
 • Znajomosć ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomosć ustawy o Policji
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • Kreatywność, komunikatywność, odporność na stres oraz umiejętność pracy w zespole
 • Terminowość i dyscyplina pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa

APLIKUJ TERAZ