Praca: Starszy inspektor

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 90841

Warunki pracy

praca administracyjno - biurowa,


praca przy monitorze ekranowym, praca w wymuszonej pozycji ciała


krajowe wyjazdy służbowe


kontakt z klientem zewnętrznym


Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy


praca wykonywana w siedzibie  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,


wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,


winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,


na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z pozyskiwaniem środków na realizację zadań z zakresu ochrony przyrody
 • prowadzi sprawy związane z planowaniem i realizacją budżetu oraz realizuje zadania związane z zamówieniami publicznymi w części dotyczącej ochrony przyrody
 • prowadzi sprawy związane z zawieraniem umów z właścicielami lub posiadaczami obszaru, których działalność gospodarcza, rolna, leśna, łowiecka lub rybacka wymaga dostosowania do wymogów ochrony obszaru Natura 2000
 • prowadzi sprawy związane z finansowaniem leczenia i rehabilitacji zwierząt w ośrodkach rehabilitacji zwierząt oraz z ich kontrolą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony przyrody/ ochrony środowiska i/lub leśnictwa
 • znajomość ustaw: o ochronie przyrody; o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; Prawo zamówień publicznych, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • identyfikacja z misją urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu ochrony przyrody/ochrony środowiska

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.