Praca: Starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 86902

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu i w terenie - wykonywanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 • nietypowe godziny pracy (praca w systemie zmianowym - praca w niedziele i święta oraz w porze nocnej),

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

 • stanowisko pracy mieści się na parterze,

 • budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

Zakres zadań

 • Bierze udział w kontrolach podmiotów korzystających ze środowiska, w celu ustalenia stanu faktycznego i zapewnienia przestrzegania wymagań prawnych
 • Bierze udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych. Samodzielnie przygotowuje projekty decyzji, wystąpień i zarządzeń pokontrolnych oraz innych dokumentów lub zbiorczych opracowań w celu załatwienia sprawy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w obszarze stosowania przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o odpadach
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo wodne
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikatywność, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ