Praca: Starszy inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 75630

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

 • stanowisko pracy mieści się na III piętrze,

 • budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

Zakres zadań

 • sporządza przelewy bankowe, obsługuje Systemu Bankowości Elektronicznej NBP celem terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz obsługuje kasę, w tym sprawdza dokumenty pod względem formalno-rachunkowym
 • dokonuje analizy wydatków dla potrzeb ustalania zapotrzebowania środków finansowych, uzgadniania dekad, harmonogramu wydatków oraz prognozy wydatków
 • wystawia noty księgowe
 • rozlicza krajowe i zagraniczne podróże służbowe celem uregulowania zobowiązań wobec pracowników

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
 • Znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ