Praca: Starszy inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 74417

Warunki pracy

Prowadzenie w terenie oględzin i czynności kontrolnych obiektwów budowlnych, robót budowlanych, kontroli dokumnetów związanych z procesem budowy oraz z utrzymaniem obiektów budowlanych na terenie miasta Rzeszowa. Praca biurowa przy komputerze, praca na wysokości powyżej 3 m oraz prowadzenie samochodu służbowego, obsługa petentów, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć. Praca w budynku bez windy na 1 piętrze. Narzędzia pracy: komputer, samochód służbowy, urządzenia pomiarowe.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego
 • prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych z zakresu prawa budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych
 • prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, przepisów wykonawczych do w/w ustawy i dziedzin pokrewnych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: praca na budowie
 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B

APLIKUJ TERAZ