Praca: Starszy inspektor wojewódzki

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 135666

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • udziela informacji prasowych na tematy dotyczące działalności Wojewody i kierownictwa Urzędu, bieżących wydarzeń oraz pracy i funkcjonowania administracji rządowej w województwie,
 • przygotowuje konferencje prasowe, briefingi Wojewody i kierownictwa Urzędu z dziennikarzami oraz udziela pomocy dziennikarzom w zbieraniu i sporządzaniu informacji,
 • przygotowuje odpowiedzi na zapytania od dziennikarzy oraz publikacje ukazujące się w mediach lokalnych i ogólnopolskich. Reaguje na krytykę i interwencję prasową, dotyczącą działalności Wojewody i kierownictwa Urzędu oraz jednostek organizacyjnych podporządkowanych i nadzorowanych przez organ administracji rządowej w województwie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku polonistyka lub dziennikarstwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w obszarze funkcjonowania mediów – co najmniej 2,5 roku.
 • Znajomość przepisów ustaw: prawo prasowe, o dostępie do informacji publicznej, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Znajomość bieżących zagadnień społeczno-gospodarczo-politycznych na terenie województwa podkarpackiego,
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497), ani niebycie ich współpracownikiem (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad protokołu dyplomatycznego,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.