Praca: Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łańcucie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Łańcut
Ogłoszenie o naborze Nr 75691

Warunki pracy

Praca biurowa oraz kontrole i inspekcje w terenie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- narzędzia i materiały pracy: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, obsługa komputera  co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie), większość czynności wykonywania w pozycji siedzącej.


- wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych – przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie powiatu łańcuckiego – inspektorat dysponuje samochodem służbowym;


- reprezentowanie urzędu, kontakt z interesantami;


- praca na I piętrze budynku, obiekt nie jest wyposażony w windę,


- kierowanie pojazdem służbowym.


 

Zakres zadań

 • przeprowadzanie inspekcji i kontroli na terenie powiatu łańcuckiego w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych;
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora, przygotowanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń, pism i itp.;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności katastrof budowlanych;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • przyjmowanie skarg i wniosków, przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień;
 • współuczestniczenie przy sporządzaniu sprawozdań, informacji w zakresie działalności inspektoratu;
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łańcucie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • uprawnienia budowlane w pełnym lub ograniczonym zakresie;
 • znajomość przepisów ustawy Prawa budowlanego i przepisów techniczno-budowlanych, Kpa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o służbie cywilnej;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, MS Office);
 • stan zdrowia umożliwiający prowadzenie kontroli obiektów budowlanych i robót budowlanych;
 • rzetelność, staranność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność;
 • zdolność logicznego myślenia i argumentowania;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • czynne prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ