Praca: Starszy informatyk

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 76102

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa wykonywana przy monitorze ekranowym,


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),


- kontakt z otwartymi źródłami energii elektrycznej,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na V piętrze Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • usuwa usterki, zabezpiecza ciągłość działania powierzonych systemów informatycznych. Realizuje zadania związane z pracą wszystkich systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie, w tym nadzór, monitoring, interwencja pośrednia (kontakt z producentem) lub bezpośrednia – zadanie wykonuje samodzielnie,
 • zwiększa wydajność, stabilność oraz bezpieczeństwo pracy wszystkich powierzonych systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie. Monitoruje sprawność funkcjonowania systemów serwerowych, w tym baz danych, systemów i aplikacji zainstalowanych na serwerach, a także systemów klienckich i aplikacji, uruchamianych na komputerach stacjonarnych i przenośnych. Utrzymuje powierzone programy i aplikacje w najnowszych wersjach, co wiąże się z instalacją poprawek oraz aktualizacji – zadanie wykonuje samodzielnie,
 • prowadzi szkolenia informatyczne – instruktaż stanowiskowy i szkolenia w określonym stopniu zaawansowania w zakresie oprogramowania biurowego (Word, Excel, Power Point) i innych programów używanych w Urzędzie – dla pracowników Urzędu – zadanie wykonuje samodzielnie,
 • proponuje nowe rozwiązania teleinformatyczne dostępne na rynku krajowym i zagranicznym. Wybiera i sporządza propozycje wdrożeń tych rozwiązań, które mogą być zaimplementowane w strukturach teleinformatycznych Urzędu – zadanie wykonuje samodzielnie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą administracyjną systemów informatycznych – powyżej 1 roku,
 • znajomość obsługi systemów serwerowych opartych na platformie Windows Serwer wersji od 2003 do 2012 R2,
 • znajomość systemów MS Windows wersji od XP do 10 i rodziny MS SQL Serwer wersji od 2000 do 2017,
 • znajomość technologii internetowych: VPN, HTTPS, API, XML, APACHE, SQL,
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub techniczne,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowisku odpowiedzialnym za administrowanie systemami serwerowymi Windows i Linux,
 • prowadzenie szkoleń informatycznych,
 • kursy i szkolenia informatyczne w zakresie systemów Windows, Linux oraz pakietu biurowego MS Office.

APLIKUJ TERAZ