Praca: Starszy asystent laboratorium

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent laboratorium
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 79443

Warunki pracy

Praca w Laboratorium Kontroli Jakosci Leków, na I piętrze budynku.


Urząd dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony
w windę.


Obsługa urządzeń laboratoryjnych.


Znikomy kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, substancjami rakotwórczymi.


Praca w rękawiczkach chemoodpornych i goglach (narażenie na alergię).

Zakres zadań

 • Przeprowadza analizy fizyklochemiczne prób produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych oraz wody oczyszczonej.
 • Sporządza roztwory wzorcowe, buforowe i mianowane oraz odczynniki robocze.
 • Uczestniczy w prowadzeniu systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
 • Realizuje kontrolę metrologiczną wyposażenia pomoarowo-badawczego według obowiazujacego programu.
 • Prowadzi obowiązujacą dokumentacje w pracowni.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe mające zastosowanie do pracy w laboratorium
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w laboratorium farmaceutycznym lub chemicznym
 • Wiedza z zakresu chemii i analityki chemicznej.
 • Znajomość różnych technik analitycznych i podstawowego wyposażenia w pracowni chemicznej.
 • Obsługa komputera: MS Office: Microsoft Word i Excel.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w TLC, HPLC oraz spektrometrii UV-VIS, IR.
 • Umiejętności analityczne.
 • Znajomość przepisów dot. postępowania z niebezpiecznymi substancjami i odpadami chemicznymi.
 • Znajomość normy PN-EN ISO/IEC 17025 i zasad GLP, GMP oraz zagadnień statystyki.
 • Umiejętność współpracy w zespole.
 • Znajomość pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

APLIKUJ TERAZ