Praca: Specjalista

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 133570

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań • Praca w siedzibie Urzędu,
 • Praca biurowa,
 • Praca przy monitorze ekranowym,
 • Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy • Użytkowanie sprzętu biurowego,
 • Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
 • W budynku znajduje się winda,
 • Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Prowadzi rachunkowość Urzędu w zakresie ustalania i księgowania zaangażowania wydatków budżetowych,
 • Analizuje i windykuje należności Urzędu,
 • Analizuje i monitoruje prawidłowości realizacji dochodów i wydatków,
 • Dokonuje wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 • Ewidencjonuje dokumentację księgową w zakresie wynagrodzeń.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowo-księgowym
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz organizacja własnej pracy,
 • Współpraca,
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • Komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • Negocjowanie,
 • Myślenie analityczne,
 • Zorientowanie na klienta/interesanta,
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych,
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Znajomość regulacji prawnych w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, zasad gospodarki finansowej jednostki budżetowej, podatku dochodowego od osób fizycznych, kodeksu cywilnego, ordynacji podatkowej,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


APLIKUJ TERAZ