Praca: Specjalista

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 103560

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu,

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

 • praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

 • stanowisko pracy mieści się na III piętrze,

 • budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

Zakres zadań

 • pomaga w prowadzeniu akt osobowych pracowników w celu prawidłowego dokumentowania przebiegu ich zatrudnienia,
 • pomaga w prowadzeniu spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem czasu pracy pracowników w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą,
 • weryfikuje grafiki czasu pracy w celu oceny prawidłowości ich sporządzenia,
 • pomaga w prowadzeniu spraw związanych z naborem pracowników na wolne stanowiska pracy w celu wyłonienia kandydatów do zatrudnienia,
 • przygotowuje skierowania na badania profilaktyczne oraz prowadzi ewidencję tych badań,
 • pomaga w przygotowywaniu i opracowywanie danych dla potrzeb sprawozdawczości do GUS, PUW, KPRM w celu dostarczenia aktualnej informacji kadrowej,
 • prowadzi ewidencję legitymacji służbowych, upoważnień, pełnomocnictw w celu zapewnienia właściwego nadzoru nad dokumentami w Wojewódzkim Inspektoracie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze prawa pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikatywność, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ


  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.