Praca: Specjalista

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 86415

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,


- praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym na II piętrze PUW w Rzeszowie, przy ul. Grunwaldzkiej 15. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku
i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windy do VI piętra. Windy posiadają sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na każdej kondygnacji, od parteru do VI piętra. W przypadku delegacji służbowych, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • prowadzi sprawy związane z przyjmowaniem wniosków na rozpoczęcie specjalizacji od lekarzy i lekarzy stomatologów, a także przyjmuje i sprawdza pod względem formalnym dokumentację składaną przez innych pracowników ochrony zdrowia, współdziała w organizowaniu postępowania kwalifikacyjnego dla lekarzy,
 • prowadzi sprawy dotyczące procesów specjalizacyjnych, w tym przyjmuje i wysyła dokumentację z nimi związaną do Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,
 • wykonuje zadania w zakresie przechowywania dokumentacji dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego lekarzy,
 • udziela wyjaśnień i informacji osobom ubiegającym się o specjalizację oraz jednostkom prowadzącym specjalizacje i staże kierunkowe,
 • kontroluje podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie ich działalności związanej z prowadzeniem staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, w tym przeprowadza kontrole problemowe, sprawdzające i doraźne, opracowuje dokumentację, a także formułuje wnioski i wystąpienia pokontrolne.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie ochrony zdrowia - powyżej 2 lat.
 • Wiedza z zakresu ochrony zdrowia, w tym związana z doskonaleniem zawodowym kadr medycznych.
 • Znajomość przepisów prawnych: o zawodach lekarza i lekarza dentysty, o działalności leczniczej, rozporządzenia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Word i MS Excel).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ