Praca: Specjalista

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 75808

Warunki pracy

budynek nie jest przystosowany dla osób z trudnością poruszania się.
W budynku brak wind, podjazdów, brak odpowiednio przystosowanych toalet, nie ma drzwi odpowiedniej szerokości, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze;


udział w ćwiczeniach, treningach i szkoleniach;


praca na mapach;


wyjazdy służbowe;


praca przy komputerze;

Zakres zadań

 • prowadzenie bazy danych o potencjalnych zagrożeniach w zakresie możliwości wystąpienia skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi i zakażeniami epidemicznymi;
 • uczestniczenie w zapewnieniu funkcjonowania Systemu Wykrywania Skażeń na szczeblu WSzW;
 • opracowywanie propozycji meldunków i sprawozdań oraz innych dokumentów sporządzanych w związku z realizowanymi zadaniami;
 • udział w opracowywaniu dokumentów graficznych na mapie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów aktów prawnych regulujących problematykę reagowania w sytuacjach kryzysowych związanych wystąpień zdarzeń CBRN m.in. Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, Decyzji Nr 276/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie organizacji, zadań i funkcjonowania Systemy Wykrywania Skażeń Sił Zbrojnych RP
 • umiejętność obsługi komputera m.in. MS Office
 • możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego (nie dotyczy osób posiadających nadany przydział mobilizacyjny);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs specjalistyczny dla specjalistów Ośrodków Analizy Skażeń;
 • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli: POUFNE;
 • znajomość przepisów wewnętrznych MON regulujących działalność w obszarze opchem;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
 • obsługa specjalistycznych programów komputerowych funkcjonujących w urzędzie: SI PROMIEŃ, PGO 2014, EOD ARCUS.

APLIKUJ TERAZ