Praca: Specjalista

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 57602

Warunki pracy

Ośmiogodzinny system pracy. Budynek nieprzystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim: brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet, brak podjazdów, podjazd tylko na zewnątrz głównego budynku. Praca przy monitorze ekranowym w naturalnym i sztucznym oświetleniu. Współpraca z KGP w zakresie weryfikacji danych w LDAP w celu umożliwienia przydzielania uprawnień użytkownikom systemów.

Zakres zadań

 • Administrowanie systemem Oracle Identity Management (IdM) w zakresie nadawania , modyfikacji i usuwania uprawnień do Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP) w celu prawidłowego dostępu użytkowników systemu do baz danych, zgodnie z zakresem opisanym we wnioskach;
 • Realizowanie czynności związanych z aktywacja, dezaktywacją, recertyfikacją i odblokowaniem kart mikroprocesorowych w celu umożliwienia prawidłowej identyfikacji i uwierzytelniania użytkowników w systemach jawnych Policji;
 • Obsługiwanie wojewódzkiego repozytorium danych LDAP polegającego na zakładaniu, usuwaniu i modyfikacji parametrów kont użytkowników upoważnionych do pracy z systemami policyjnymi w celu umożliwienia dostępu użytkowników do systemów policyjnych zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami;
 • Nadawanie, modyfikacja i usuwanie uprawnień min. do Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD), Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji (SESPol), rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i innych systemów policyjnych i pozapolicyjnych w celu prawidłowego, zgodnie z zakresem opisanym we wnioskach, umożliwiania korzystania użytkowników systemów bazodanowych;
 • Administrowanie Aplikacją Dyżurnego (DNI) w zakresie przydzielania i odbierania uprawnień do pracy w systemie w celu prawidłowego funkcjonowania stanowisk dyżurnych w KWP oraz KMP/KPP;
 • Pełnienie funkcji administratora wojewódzkiego do spraw technicznych systemu Pakiet Aplikacji Policyjnych (PAP) dla użytkowników KWP w Rzeszowie w celu właściwego wykorzystania systemów bazodanowych przez uprawnionych użytkowników;
 • Udzielanie pomocy i konsultacji użytkownikom systemów teleinformatycznych Policji w zakresie weryfikacji nadanych uprawnień, rozwiązywania problemow z autoryzacją w celu prawidłowej realizacji zadań na stanowisku operatora ds. rejestracji Wojewódzkiego Punktu Rejestracji (PR);
 • Udział w pracach komisji ds. brakowania kart mikroprocesorowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Półtora roku doświadczenia zawodowego w obszarze teleinformatyki
 • Znajomość przepisów: Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 o Policji
 • Znajomość Zarządzenia nr 1041 KGP z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
 • Znajomość Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 • Znajomość obsługi komputera, umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym MS Excel
 • Znajomość podstaw funkcjonowania relacyjnych baz danych, ogólna wiedza o teleinformatycznych systemach bazodanowych wykorzystywanych przez Policję
 • Komunikatywność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.