Praca: Specjalista w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód

Specjalista w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód
Miejsce pracy: Rzeszów
TERMIN SKŁADANIA CV: 31 lipca 2022r.
 
CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:
 • posiada wykształcenie wyższe preferowane na kierunkach: inżynieria środowiska, ochrona środowiska, geodezja,.
 • ma minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze geodezji i kartografii lub na stanowisku urzędniczym,
 • zna przepisy aktów prawnych: Prawo wodne, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Kodeks postępowania administracyjnego, oraz akty wykonawcze do tych ustaw,
 • ogólna znajomość przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Kodeksu cywilnego,
 • sprawnie posługuje się pakietem MS Office,
 • posiada umiejętność pisania i redagowania tekstów,
 • potrafi pracować nad wieloma zadaniami jednocześnie i pod presją czasu,
 • jest osobą komunikatywną i potrafi pracować w zespole.
DODATKOWO DOCENIMY:
 • znajomość pakietu MS Office na poziomie zaawansowanym,
 • uprawnienia w dziedzinie geodezji i kartografii.
OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:
 • prowadzenie spraw związanych z oddaniem w użytkowanie gruntów pokrytych wodami i pozostałych nieruchomości, w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • przygotowanie umów dzierżawy i użytkowania,
 • przygotowanie dokumentów umożliwiających terminowe opłacanie należności z tytułu opłat i podatków lokalnych związanych z wykonywaniem przez Wody Polskie praw właścicielskich w stosunku do mienia Skarbu Państwa oraz planowanie nakładów na powyższe zadania na terenie regionalnego zarządu gospodarki wodnej,
 • regulowanie praw właścicielskich w stosunku do gruntów pokrytych wodami płynącymi oraz innych nieruchomości znajdujących się w administracji Wód Polskich
OFERUJEMY:
 • Umowa o pracę. Stabilne Zatrudnienie.
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki.
 • Wczasy „pod gruszą”. Bazy noclegowe w całym kraju.
 • Atrakcyjne pakiety szkoleniowe.
 • Dofinansowanie do karty sportowej.
 • Zgrany zespół i miłą atmosferę.
 • Pracę, która ma znaczenie.

APLIKUJ TERAZ