Praca: Specjalista ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością (Pełnomocnik ds. Jakości) oraz Dokumentacji

SFS International działa przy międzynarodowych projektach w sektorze technicznym i przemyśle przetwarzającym surowce mięsne. Działamy w takich krajach jak: Holandia, Belgia, Niemcy i oczywiście Polska.

Obecnie poszukujemy Specjalistę do firmy zajmującej się spedycją oraz transportem międzynarodowym, która oferuje swoje usługi na terenie całej Europy

 

 

Specjalista ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania Jakością (Pełnomocnik ds. Jakości) oraz Dokumentacji
Miejsce pracy: Rzeszów
 
Zakres obowiązków:
 • Nadzór nad utrzymaniem i doskonaleniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania firmy zgodnie z normami PN–EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO/IEC 27001:2017 oraz ISO 28000:2007,
 • wdrożenie, certyfikacja i utrzymanie systemu Zarządzania zgodnego z ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 oraz ISO/IEC 27001:2017,
 • wdrożenie, certyfikacja i utrzymanie certyfikatu GDP/DPD GDP Good Distribution Practice, tj. certyfikat Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej,
 • wdrożenie, certyfikacja i utrzymanie świadectwa (certyfikatu) AEOPozwolenie AEOS (Security and Safety) Bezpieczeństwo i Ochrona),
 • wdrożenie, certyfikacja i utrzymanie certyfikatu SQAS,
 • wdrożenie, certyfikacja i utrzymanie certyfikatu TAPA,
 • Opracowywanie, aktualizacja, nadzór nad dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • Współpraca z poszczególnymi działami w firmie,
 • Udział w audytach wewnętrznych i zewnętrznych, realizacja harmonogramu audytów wewnętrznych oraz nadzór nad realizacją zaleceń poaudytowych,
 • Organizacja oraz czynny udział w audytach certyfikujących,
 • Nadzorowanie i koordynowanie działań korygujących i zapobiegawczych,
 • Udział we wdrażaniu narzędzi ciągłego doskonalenia oraz wykonywanie bieżących prac z tym związanych,
 • Raportowanie działań do Zarządu,
 • Wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych w zakresie rozwiązywania problemów jakościowych,
 • Analiza procesów zachodzących w firmie i wskazywanie słabych stron,
 • Tworzenie, wdrażanie i monitorowanie aktualności procedur, instrukcji, dokumentacji, zapisów oraz innych dokumentów jakościowych funkcjonujących w firmie,
 • Koordynowanie prac zespołu w zakresie jakości,
 • Współpraca i kontakt z urzędami oraz jednostkami kontrolnymi,
 • Koordynowanie prac przy opracowaniu, zatwierdzaniu, weryfikowaniu i aktualizacji dokumentacji systemu zarządzania jakością (SZJ),
 • Nadzór oraz realizacja harmonogramu audytów wewnętrznych,
 • Zarządzanie wymaganiami prawnymi, wymaganiami klienta,
 • Przedstawianie Zarządowi sprawozdań dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem systemu,
 • Planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie wdrożonych i certyfikowanych SZJ,
 • Reprezentacja firmy podczas audytów systemu jakości prowadzonych przez jednostkę certyfikującą,
 • Doskonalenie procesów zarządzania jakością w dynamicznie rozwijającym się środowisku,
 • Śledzenie zmian w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących działalności spółki,
 • Nadzorowanie procesu analizy reklamacji oraz działań korygujących/ zapobiegawczych, będących ich wynikiem,
 • Nawiązywanie kontaktu z klientem/konsumentem w celu wyjaśnienia i zamknięcia reklamacji. Prowadzenie rejestru reklamacji.
 • Inicjowanie, nadzorowanie oraz rejestrowanie działań doskonalących, korygujących i zapobiegawczych,
 • Prowadzenie oraz organizacja szkoleń, weryfikacja ich skuteczności,
 • Tworzenie Księgi Procedur,
 • Rozwijanie kultury jakości w spółce.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • Znajomość standardów jakościowych obowiązujących w branży transportowej
 • Udokumentowane doświadczenie na stanowisku Specjalisty ds. jakości, Pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością lub podobnymmile widziane w branży transportowej,
 • Znajomość norm ISO: ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2017, ISO 28000:2007, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018,
 • Aktualny certyfikat auditora wewnętrznego min. ISO 9001,
 • Praktyka w zarządzaniu jakością potwierdzona świadectwami i/lub certyfikatami Managera Jakości lub Auditora Wiodącego,
 • Znajomość prawa farmaceutycznego w zakresie niezbędnym do certyfikacji DPD 
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w Sprawie Określenia Szczegółowych Zasad i Trybu Wstrzymywania i Wycofywania z Obrotu Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w Sprawie Podmiotów Uprawnionych do Zakupu Produktów Leczniczych w Hurtowni Farmaceutycznej),
 • znajomość prawa celnego w zakresie niezbędnym do uzyskania świadectwa AEO,
 • Komunikatywność, umiejętność przekazywania wiedzy innym pracownikom spółki,
 • Proaktywność,
 • Systemowe i metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów,
 • Zaangażowanie, sumienność i odpowiedzialność,
 • Bardzo dobra znajomość metod, technik i narzędzi jakościowych,
 • Doświadczenie w certyfikowaniu przedsiębiorstw na zgodność z wymaganiami systemów zapewnienia jakości.
 • Zorientowanie na bezpieczeństwo i jakość procesów funkcjonujących w firmie,
 • Umiejętność podejmowania decyzji, perswazji, wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne.
 
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie, uzależnione od doświadczenia 
 • Prywatną opiekę medyczną,
 • Niezbędne narzędzia pracy,
 • Partnerskie relacje w młodym i dynamicznym zespole,
 • Szkolenia i podnoszenie zawodowych kompetencji,
 • Pełną odpowiedzialność i samodzielność w zakresie powierzonych zadań w firmie zorientowanej na rozwój,
 • Płaskie struktury organizacyjne i krótkie drogi decyzyjne,
 • Komfortowe biuro.

APLIKUJ TERAZ