Praca: Specjalista ds. Handlu

Metkom Sp. z o.o. to jeden z czołowych polskich dystrybutorów wyrobów hutniczych w branży metali nieżelaznych, stali oraz zagospodarowania odpadów i surowców wtórnych.

Specjalista ds. Handlu
Miejsce pracy: Rzeszów
Twój zakres obowiązków
 • aktywna sprzedaż wyrobów hutniczych metali kolorowych i stali,
 • nawiązywanie i utrzymywanie skutecznych i długofalowych relacji z klientami,
 • przygotowywanie ofert handlowych,
 • monitorowanie i analiza rynku,
 • realizowanie planu sprzedaży,
 • raportowanie wyników pracy.
Nasze wymagania
 • doświadczenie w kontaktach handlowych B2B i znajomość rynku,
 • umiejętność budowania długofalowych, pozytywnych relacji z klientami,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • zaangażowanie i samodzielność w pracy,
 • wytrwałość i konsekwencja,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do podróży służbowych.
To oferujemy
 • wynagrodzenie składające się ze stałej podstawy + premii za wyniki,
 • niezbędne narzędzia pracy,
 • możliwość systematycznego podnoszenia kwalifikacji handlowych,
 • zatrudnienie w dynamicznie rozwijającej się firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem,
 • przyjazną atmosferę w pracy.
Pamiętaj o dodaniu klauzuli:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracyOświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Metkom Sp. z o.o. z siedzibą w Pustyni 31A; 39-200 Dębica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000232565, NIP: 517-01-40-547,dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od przesłania aplikacji. W przypadku wyrażenia przez kandydatów zgody, dane osobowe kandydatów na pracowników będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w kolejnych naborach, jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od przesłania aplikacji,osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,w przypadku cofnięcia zgody, dane osobowe kandydata, zostaną niezwłocznie usunięte,zebrane w procesie rekrutacyjnym dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim,dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Metkom Sp. z o.o. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,w trakcie przetwarzania danych na potrzeby rekrutacji prowadzonych przez Metkom Sp. z o.o. nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO,osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych,podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Metkom Sp. z o.o.

APLIKUJ TERAZ