Praca: Sekretarz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Sekretarz
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 77649

Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu na I piętrze,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
- podstawowe wyposażenie stanowiska to komputer, urządzenie wielofunkcyjne,
- oświetlenie sztuczne i naturalne w pomieszczeniu klimatyzowanym,
- praca: poniedziałek, środa do piątku w godz. 7.15 do 15.15, wtorek 8.00 do 16.00

Zakres zadań

 • obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej,
 • ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących w programie E-dok,
 • rejestrowanie delegacji pracowników,
 • obsługa urządzeń biurowych,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ogólne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracyjno - biurowym
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa RM w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o Inspekcji Handlowej,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość obsługi systemu E-dok,

APLIKUJ TERAZ