Praca: Referent

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie
Komendant poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 73581

Warunki pracy

Stanowisko pracy mieści się na drugim piętrze budynku, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych mających problemy z poruszaniam się (schody, brak windy). Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie w pozycji siedzącej, przy sztucznym oświetleniu. Kontakt z klientem zewnętrznym.

Zakres zadań

 • prowadzenie i aktualizacja dokumentów ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy, podlegających i niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej
 • sporządzanie wniosków o mianowanie żołnierzy rezerwy i osób niepodlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej na wyższe stopnie wojskowe
 • sporządzanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej
 • kierowanie żołnierzy rezerwy do wojskowej komisji lekarskiej oraz opracowywanie decyzji w tych sprawach
 • przyjmowanie i przekazywanie ewidencji wojskowej z/do innych WKU
 • prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie kart i tabliczek tożsamości w zakresie żołnierzy rezerwy
 • wydawanie książeczek wojskowych
 • prowadzenie druków ścisłego zarachowania
 • sporządzanie wniosków o medale resortowe
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania innych organów administracji publicznej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego W obszarze administracji publicznej
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość rozporządzenia MON w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej
 • Biegła znajomość obsługi komputera pakiet Ms office
 • Możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego do WKU w Rzeszowie
 • Komunikatywność, uprzejmość i umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Instrukcji o zasadach pracy biurowej w resorcie obrony narodowej

APLIKUJ TERAZ