Praca: Referent - Departament Sprzedaży Partnerskiej i Bezpośredniej

PGE Obrót S.A.

 

poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent - Departament Sprzedaży Partnerskiej i Bezpośredniej
Nr ref.: PGE Obrót/12/2021
Miejsce pracy: Rzeszów


 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 • Obsługa i wprowadzenie danych do systemów informatycznych,
 • Współpraca z siecią sprzedaży i wykonawcami w zakresie wsparcia sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych,
 • Obsługa i realizacja procesu rozliczania sprzedaży w zakresie produktów okołoenergetycznych,
 • Opracowywanie i modyfikacja procesów związanych ze wsparciem sieci sprzedaży,
 • Weryfikacja dokumentacji umownej oraz obsługa procesu związanego z wyjaśnianiem rozbieżności,
 • Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji umownej do archiwum,
 • Opracowywanie raportów i analiz na zlecenie przełożonego,

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie min. średnie (preferowane wykształcenie wyższe),
 • Dobra znajomość pakietu MS Office,
 • Bardzo dobra organizacja pracy,
 • Skrupulatność i systematyczność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu;
 • Znajomość funkcjonowania rynku energii będzie dodatkowym atutem,

Ze swojej strony gwarantujemy:

 • Zatrudnienie, w oparciu o umowę o pracę, w strukturach jednego z największych i stabilnych pracodawców w Polsce – mamy ponad 100 lat,
 • Czytelne i transparentne warunki zatrudnienia w firmie przewidywalnej biznesowo,
 • Możliwość rozwoju zawodowego,
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych – dofinansowanie do wczasów, wypoczynku dzieci i rodzinnych wyjazdów weekendowych, ekwiwalent energetyczny, karta Multisport, PPE, pomoc na cele mieszkaniowe, ubezpieczenie grupowe.

 

 

 

PGE Obrót S.A.

 

poszukuje kandydata na stanowisko:

_______________________________________________________________

 

Referent

Departament Sprzedaży Partnerskiej i Bezpośredniej

Nr Ref: PGE Obrót/12/2021

_________________________________________________________

 

Umowa o pracę

Miejsce pracy: Rzeszów


 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej należeć będzie:

 

 • Obsługa i wprowadzenie danych do systemów informatycznych,

 • Współpraca z siecią sprzedaży i wykonawcami w zakresie wsparcia sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych,

 • Obsługa i realizacja procesu rozliczania sprzedaży w zakresie produktów okołoenergetycznych,

 • Opracowywanie i modyfikacja procesów związanych ze wsparciem sieci sprzedaży,

 • Weryfikacja dokumentacji umownej oraz obsługa procesu związanego z wyjaśnianiem rozbieżności,

 • Kompletowanie i przygotowywanie dokumentacji umownej do archiwum,

 • Opracowywanie raportów i analiz na zlecenie przełożonego,

 

Profil idealnego kandydata:

 • Wykształcenie min. średnie (preferowane wykształcenie wyższe),

 • Dobra znajomość pakietu MS Office,

 • Bardzo dobra organizacja pracy,

 • Skrupulatność i systematyczność,

 • Umiejętność pracy w zespole,

 • Umiejętność pracy pod presją czasu;

 • Znajomość funkcjonowania rynku energii będzie dodatkowym atutem

 

Ze swojej strony gwarantujemy:

 

 • Zatrudnienie, w oparciu o umowę o pracę, w strukturach jednego z największych i stabilnych pracodawców w Polsce – mamy ponad 100 lat,

 • Czytelne i transparentne warunki zatrudnienia w firmie przewidywalnej biznesowo,

 • Możliwość rozwoju zawodowego,

 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych – dofinansowanie do wczasów, wypoczynku dzieci i rodzinnych wyjazdów weekendowych, ekwiwalent energetyczny, karta Multisport, PPE, pomoc na cele mieszkaniowe, ubezpieczenie grupowe.

Oferty kandydatów zawierające CV proszę przesyłać

do dnia 21.06.2021., klikająca w przycisk:

 

APLIKUJ

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych („ADO”) jest PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie (35-959), przy ul. 8 Marca 6.

II. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych powołanym w PGE Obrót S.A. pod adresem e-mail: iod-pgeobrotsa@gkpge.pl lub pod adresem siedziby wskazanym w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe.

Dodatkowo, o ile podanie tych danych jest niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych wykraczających poza wskazany w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy zakres danych.

Oznacza, to, że dane dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia – o ile nie są niezbędne do wykonywania pracy na określonym stanowisku - dane dotyczące stanu cywilnego, statusu rodzinnego, zainteresowań, dodatkowych umiejętności lub kwalifikacji, zdjęcie i inne, które chce Pan/Pani podać w swojej ofercie przekazuje Pan/Pani dobrowolnie i zgadza się Pan/Pani na ich przetwarzanie.


PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i spółki Grupy Kapitałowej PGE informuje, że złożenie oferty pracy i kliknięcie przycisku „Wyślij”/”Aplikuj” oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych zwartych w CV/liście motywacyjnym, które wykraczają poza zakres określony przez Kodeks Pracy.

Klauzula dotycząca zgody na przyszłe rekrutacje zamieszczona została poniżej

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora jakim jest dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami w zakresie przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne)

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego:

 1. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu rekrutacji;

 2. w przypadku, gdy Administrator danych uzyska dobrowolną, dodatkową Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji wówczas Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od chwili wyrażenia zgody;

 3. w przypadku, gdy kandydat zostanie zaproszony na rozmowy kwalifikacyjne przez okres 3 lat od dnia zakończenia rekrutacji, w związku z obowiązkiem dowodowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

V. Cofnięcie zgody.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na:

 1. przetwarzanie danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

 2. przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu wskazanym powyżej, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem.

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. W przypadkach i na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych przysługują Pani/Panu prawa do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

VII. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

VIII. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi udział w  procesie rekrutacji.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że w ramach przetwarzania danych, o których mowa powyżej nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie będą profilowane.


Zastrzegamy sobie prawo kontaktowania się z wybranymi kandydatami.

 


APLIKUJ TERAZ