Praca: Radca prawny

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 84854

Warunki pracy


 • praca w siedzibie urzędu,

 • praca przy komputerze,

 • praca w pozycji wymuszonej - siedzącej,

 • kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym,

 • budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim oraz mających problemy z poruszeniem się po schodach - 3-piętrowy budynek, brak windy.

Zakres zadań

 • Sporządza pisemne opinie prawne, udziela porad prawnych i konsultacji prawnych w sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat, w celu realizacji zadań zgodnie z przepisami prawa
 • Weryfikuje pod względem formalno-prawnym dokumenty w celu zapewnienia ich zgodności z prawem
 • Bierze udział w załatwianiu skarg, wniosków, petycji i interwencji, w celu ustalenia prawidłowego trybu postępowania
 • Przygotowuje pisma procesowe i bierze udział w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi w celu reprezentowania interesów organu w charakterze pełnomocnika
 • Bierze udział w rozprawach administracyjnych w sprawach szczególnie skomplikowanych, w celu zapewnienia ich przebiegu zgodnie z przepisami prawa

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego
 • Znajomość przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Posiadanie kompetencji miękkich: komunikatywność, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ