Praca: Psycholog

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Psycholog
Miejsce pracy: Boguchwała
Numer: StPr/21/3969
OBOWIĄZKI:
1.Prowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego.2.Prowadzenie psychologicznych terapii rodzinnych.3.Współpraca z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, wychowawcami i pozostałymi trenerami w diagnozowaniu i planowaniu wsparcia dla uczestników projektu pn. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała”.4.Organizowanie i prowadzenie wsparcia, w zależności od potrzeb rodzin.5.Świadczenie wsparcia psychologicznego dla rodzin będących w sytuacjach kryzysowych.6.Współpraca z innymi specjalistami oraz osobami zaangażowanymi w realizację Projektu pt. „Centrum Rozwoju Społecznego dla Rodzin z Gminy Boguchwała”7.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji projektowej.8.Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników Projektu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: CERTYFIKAT: ZAKUP ŚRODKÓW ZAOPATRZENIA MATERIAŁOWEGO I USŁUG JAKO STRATEGICZNY CZYNNIK KONKURENCYJNOŚCI FIRMY


Wymagania inne:

Wykształcenie wyższe kierunkowe oraz prawo do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (t.j. Dz.U.2019 poz. 1026).Brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych itp.

Miejsce pracy:

Boguchwała


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 1 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie