Praca: Psycholog

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Psycholog
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 73779

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz.,


- praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,


- praca w nietypowych godzinach,


- na stanowisku pracy występują zadania wymagające umiejętności szybkiego reagowania, koncentracji, zrównoważenia emocjonalnego, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości oraz odporności na stres,


- obsługa urządzeń biurowych (komputer, kserokopiarka, fax, niszczarka),


- kontakt z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym, na II  piętrze obiektu PUW w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego 1d. Szerokość głównych drzwi wejściowych do budynku i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek wyposażony jest w windę. Winda posiada sygnalizację dźwiękową informującą o pozycji windy. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z przestrzennych toalet, zlokalizowanych na II piętrze. W przypadku wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem świadczenia pracy, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego.

Zakres zadań

 • bierze udział w procedurze rekrutacji przez weryfikację umiejętności radzenia sobie ze stresem, stabilności emocjonalnej, odporności psychicznej oraz innych niezbędnych z punktu widzenia specyfiki pracy kompetencji psychologicznych osób ubiegających się o stanowisko dyspozytora medycznego
 • prowadzi prewencję skutków stresorów zawodowych,
 • bierze udział w szkoleniach doskonalących dla dyspozytorów medycznych oraz kierownika dyspozytorni medycznej i zastępcy kierownika dyspozytorni medycznej, w zakresie kompetencji psychologicznych zapobiegających stresowi na stanowisku pracy oraz służących wypracowaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym,
 • prowadzi poradnictwo i pomoc psychologiczną w zakresie problemów psychologicznych wpływających na dobrostan psychiczny dyspozytora medycznego,
 • przeprowadza interwencje psychologiczne w sytuacjach kryzysowych,
 • prowadzi wsparcie psychologiczne (indywidualne i grupowe) poprzez różne formy – zajęcia edukacyjne, porady i konsultacje, warsztaty, szkolenia, diagnozy itp.,
 • współpracuje z kierownikiem dyspozytorni medycznej i głównym dyspozytorem medycznym oraz ich zastępcami.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe 5 letnie jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym: co najmniej 2 lata doświadczenia w interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia osobom wykonującym zawód medyczny lub co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy w Policji, wojsku lub Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku psychologa
 • Znajomość przepisów ustaw : o Państwowym Ratownictwie Medycznym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej.
 • Znajomość ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowy (RODO).
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko zdrowiu lub życiu ludzkiemu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ