Praca: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Boguchwała
Numer: StPr/21/2272
OBOWIĄZKI:
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych.Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znajdują.Pomoc w uzyskaniu poradnictwa dla osób, będących w trudnej sytuacji życiowej, dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, prowadzenie pracy socjalnej. Zawieranie kontraktów socjalnych.Organizowanie pomocy w naturze i usługach dla podopiecznych.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: dobra organizacja pracy
Uprawnienia: biegła obsługa komputera z obsługą internetu
Uprawnienia: PRAWO JAZDY - KAT.B


Wymagania inne:

Wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznejMile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy Społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych.Umiejętność pracy w zespole.Umiejętności interpersonalne.Sumienność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy.Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odporność na stres.

Miejsce pracy:

Boguchwała


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie