Praca: Pracownik socjalny

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Pracownik socjalny
Miejsce pracy: Boguchwała
Numer: StPr/21/1850
OBOWIĄZKI:
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych. Kompletowanie wymaganej dokumentacji osób ubiegających się o skierowanie do ŚDS.Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znajdują.Pomoc w uzyskaniu poradnictwa dla osób, będących w trudnej sytuacji życiowej, dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy, prowadzenie pracy socjalnej itp.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: dobra organizacja pracy
Uprawnienia: biegła obsługa komputera z obsługą internetu
Uprawnienia: biegła obsługa komputera z obsługą internetu


Wymagania inne:

wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z ustawą o pomocy społecznejWykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2020.1876), tj. spełnienie co najmniej jednego z warunków:dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,ukończenie studiów wyższych na odpowiednim kierunku itp.Dokładne informacje dostępne na stronie Mops Boguchwała

Miejsce pracy:

Boguchwała


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 1 400 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie