Praca: Pomoc kuchenna

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Pomoc kuchenna
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/24/2725
OBOWIĄZKI:
Przeprowadzanie obróbki wstępnej surowców (mycie, obieranie, krojenie). Przygotowywanie produktów i półproduktów, pobieranie artykułów z magazynu zgodnie z poleceniami przełożonego. Przygotowanie potraw oraz przygotowanie ich do wydania posiłków na oddziały zgodnie z ustalonymi dietami i gramatura dla pacjentów0, według wytycznych kucharza, Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków. Pomoc w dystrybucji (wydawanie posiłków na oddziały). Zmywanie i dezynfekcja naczyń , sprzętu i urządzeń kuchennych. Odpowiedzialność za pobrany surowiec do produkcji oraz racjonalne gospodarowanie nim. Sprzątanie stanowiska pracy oraz innych obszarów wskazanych przez przełożonego. Dbanie o ochronę środowiska (zużycie wody, energii, segregacja śmieci ) Dbanie o powierzony sprzęt, mienie, oraz czystość na stanowisku pracy. Dbałość o przestrzeganie standardów jakości, obowiązujących regulaminów oraz zarządzeń i instrukcji, przepisów BHP i Ppoż.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: średnie branżowe
Uprawnienia: Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych


Wymagania inne:

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych (zaświadczenie o niekaralności )

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 994,4 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie