Praca: Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

Komenda Powiatowa Policji w Łańcucie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Łańcut
Ogłoszenie o naborze Nr 87060

Warunki pracy

praca biurowa,przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,oświetlenie naturale i sztuczne, 


osmiogodzinny jednozmianowy system pracy,


stanowisko nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie znajduje się na piętrze , brak windy, brak podjazdów

Zakres zadań

 • - zapewnia ochronę informacji niejawnych, w tym ochronę fizyczną w jednostce,
 • - prowadzi okresowe i doraźne kontrole ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności kontrole ewidencji materiałów i obiegu dokumentów w celu zapewnienia ich należytej ochrony,
 • - zapewnia ochronę systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,
 • - zarządza ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych , a w szczególności szacowanie ryzyka.
 • - opracowuje i aktualizuje plany ochrony informacji niejawnych , w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzoruje jego realizację w celu przeprowadzenia ewakuacji materiałów niejawnych do miejsca docelowej ewakuacji i prawidłowej ochrony,
 • - przeprowadza szkolenia policjantów, pracowników i kandydatów do służby w Policji w celu zapoznania ich z zasadami i sposobami ochrony informacji niejawnych,
 • - prowadzi postępowania sprawdzające,
 • - nadzoruje pracę składnicy akt, w celu zapewnienia ochrony dokumentów niejawnych w niej przechowywanych,
 • - współpracuje z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa i innymi jednostkami Policji w celu uzyskania informacji o osobach, wobec których przeprowadza się postępowania sprawdzające.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostępu do informacji niejawnych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 • - znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych
 • - znajomość ustawy o Policji, znajomość ustawy o Służbie Cywilnej,
 • - znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie nadawania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne.
 • - znajomość Zarządzenia nr 920 KGP z dnia 11 września 2008r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji
 • - znajomość Zarządzenia nr 10 KGP z dnia 15.05.2020r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji
 • - znajomość Zarządzenia nr 26 KGP z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.
 • - rzetelność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • - skuteczna komunikacja, umiejętność organizacji pracy zespołowej
 • - umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe


  APLIKUJ TERAZ