Praca: Księgowy

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Księgowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Numer: StPr/24/1859
OBOWIĄZKI:
1. Gromadzenie, kompletowanie i sortowanie dowodów księgowych2.Kontrola formalno-rachunkowa dowodów księgowych3. Przygotowywanie dokumentów do księgowania4. Wprowadzanie danych z dowodów księgowych do systemu informatycznego5. Sporządzanie rejestrów VAT6. Sporządzanie listy płac i deklaracji ZUS
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat)


Wymagania inne:

Staż realizowany w ramach projektu pn. Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu rzeszowskiego (II)" realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027", Działanie 7.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracyGrupa docelowa:Zgodnie ze Specyficznymi Kryteriami Dostępu dla Działania 7.1 co najmniej 80% uczestników projektu będą stanowiły osoby zarejestrowane w PUP Rzeszów jako bezrobotne należące do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj.:osoby starsze, powyżej 55 r. ż.;osoby długotrwale bezrobotne;osoby z niepełnosprawnościami;

Miejsce pracy:

Rzeszów


Rodzaj umowy:

Nie dotyczy


Wynagrodzenie brutto:

1 790,3 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie