Praca: Kierownik Robót Elektrycznych

Kierownik Robót Elektrycznych
Miejsce pracy: Rzeszów
Opis stanowiska:
 • Obszar działania: Rzeszów i południowo-wschodnia część Polski
 • Nadzór nad powierzonymi robotami elektrycznymi w zakresie zgodności z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • Koordynowanie prac podwykonawców branży elektrycznej z innymi branżami,
 • Opracowanie, uzgadnianie oraz nadzór nad harmonogramami realizacji robót.
 • Kontraktacja oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniach negocjacyjnych
 • Współpraca z inwestorami oraz z biurami projektowymi w zakresie branży elektrycznej,
 • Szczegółowa analiza merytoryczna i techniczna dokumentacji wraz z wykonaniem/weryfikacją przedmiarów i wyceną robót

 

Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: elektrotechnika/elektronika) w specjalności uprawniającej do uzyskania uprawnień budowlanych – elektrycznych bez ograniczeń (znajomość i doświadczenie w realizacji robót niskoprądowych, automatyki i systemów BMS będzie dodatkowym atutem).
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad wykonywaniem prac instalacyjnych;
 • Znajomości zasad kosztorysowania
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy w wykonywaniu zadań objętych przedmiotem działania,
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office w tym MS Project, AutoCAD, NORMA PRO.
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • znajomość obowiązujących norm technicznych i przepisów,
 • umiejętność zarządzania, wyznaczania celów, delegowania zadań, koordynacji pracy.
Oferujemy:
 • opiekę medyczną
 • naukę języków obcych
 • dofinansowanie do pakietów sportowych
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie
APLIKUJ
Prosimy o dołączanie do aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych widocznej po kliknięciu przycisku APLIKUJ.

APLIKUJ TERAZ