Praca: Kierownik Robót ds. instalacji elektrycznych

 

Grupa ERBUD posiada 30-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Grupa działa głównie na rynku polskim i niemieckim.

 

Spółka ERBUD S.A., jako generalny wykonawca, realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego.

Od 2007 roku ERBUD jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie.

 

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy samodzielnej, otwartej i zmotywowanej osoby na stanowisko:

 

Kierownik Robót ds. instalacji elektrycznych
Miejsce pracy: Rzeszów
Opis stanowiska:
 • Nadzór nad powierzonymi robotami elektrycznymi w zakresie zgodności z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • Koordynowanie prac podwykonawców branży elektrycznej z innymi branżami,
 • Opracowanie, uzgadnianie oraz nadzór nad harmonogramami realizacji robót.
 • Aktywne uczestnictwo w spotkaniach negocjacyjnych z inwestorami, podwykonawcami i dostawcami
 • Współpraca z inwestorami oraz z biurami projektowymi w zakresie branży elektrycznej,
 • Szczegółowa analiza merytoryczna i techniczna dokumentacji wraz z wykonaniem/weryfikacją przedmiarów i wyceną robót
Wymagania:
 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek: elektrotechnika/elektronika) w specjalności uprawniającej do uzyskania uprawnień budowlanych – elektrycznych bez ograniczeń (znajomość i doświadczenie w realizacji robót niskoprądowych, automatyki i systemów BMS będzie dodatkowym atutem)
 • Minimum 3-letnie doświadczenie w bezpośrednim nadzorze nad wykonywaniem prac instalacyjnych
 • Znajomości zasad kosztorysowania
 • Samodzielność i dobra organizacja pracy w wykonywaniu zadań objętych przedmiotem działania,
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office w tym MS Project, AutoCAD, NORMA PRO
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość obowiązujących norm technicznych i przepisów
 • Umiejętność zarządzania, wyznaczania celów, delegowania zadań, koordynacji pracy
Oferujemy:
 • opiekę medyczną
 • naukę języków obcych
 • dofinansowanie do pakietów sportowych
 • ubezpieczenie na życie
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • atrakcyjne wynagrodzenie
APLIKUJ
Prosimy o dołączanie do aplikacji klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych widocznej po kliknięciu przycisku APLIKUJ.

APLIKUJ TERAZ