Praca: Kierownik referatu ds. pomocy społecznej

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie
Kierownik referatu ds. pomocy społecznej
Miejsce pracy: Boguchwała
Numer: StPr/21/1851
OBOWIĄZKI:
Kierowanie Referatem ds. Pomocy Społecznej w MOPS oraz reprezentowanie go na zewnątrz. Organizowanie, nadzorowanie i odpowiedzialność za realizację zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań statusowych Ośrodka .Nadzorowanie i egzekwowanie przestrzegania dyscypliny pracy przez pracowników. Wykonywanie zadań w ramach udzielonych upoważnień i powierzonych spraw.Dokonywanie wstępnej aprobaty pism przedkładanych do podpisu Dyrektorowi MOPS lub podpisywanie pism z upoważnienia.Przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań.Nadzorowanie przestrzegania przez pracowników przepisów. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie PS itp.Pozostałe na stronie Mops.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak
Uprawnienia: Prawo jazdy kat. B
Uprawnienia: biegła obsługa komputera z obsługą internetu
Uprawnienia: biegła obsługa komputera z obsługą internetu
Uprawnienia: dobra organizacja pracy


Wymagania inne:

Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznejWykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym.Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej.Co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni w pomocy społecznej.

Miejsce pracy:

Boguchwała


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 000 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie