Praca: Kierownik Budowy

Ponad 30 lat historii, niemal tysiąc zrealizowanych kontraktów, i ponad 1000 pracowników – MIRBUD S.A. działa we wszystkich segmentach budownictwa na terenie całego kraju i poza jego granicami.

Dzisiaj Grupa Kapitałowa MIRBUD to cztery spółki, dzięki którym możemy prowadzić zdywersyfikowaną działalność na wielu obszarach:
 • MIRBUD S.A. - budownictwo przemysłowe, budynki użyteczności publicznej, budownictwo komercyjne, budownictwo mieszkaniowe, inżynieria drogowa;
 • KOBYLARNIA S.A. - inżynieria drogowa, budowa dróg i mostów;
 • JHM DEVELOPMENT S.A. - działalność deweloperska;
 • MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. - wynajem powierzchni komercyjnych, Centrum Handlowe i Park Handlowy MARYWILSKA 44 w Warszawie, park magazynowo - logistyczny w Ostródzie.
Kierownik Budowy
Miejsce pracy: Rzeszów
Opis stanowiska:
 • zarządzanie budową i organizacja pracy na budowie,
 • kierowanie budową zgodnie z projektem, przepisami prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi i BHP,
 • zarządzanie podległymi zasobami (zespół pracowników, dostawcy, podwykonawcy),
 • Prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie harmonogramu budowy, nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i odbiorowej.
Nasze wymagania:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe - budownictwo,
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz przynależność do OIIB,
 • doświadczenie w realizacji inwestycji obiektów kubaturowych,
 • doświadczenie w budowie budynków o charakterze sportowym, w tym m.in. kierowanie budową budynku użyteczności publicznej o charakterze sportowym  z trybuną dla widzów o wartości inwestycji min. 50 000 000 zł),
 • doświadczenie w kontaktach z inwestorem,
 • reprezentowanie Wykonawcy w kontaktach z Zamawiającym i organami administracji państwowej,
 • zdolność analitycznego myślenia oraz łatwość podejmowania decyzji,
 • umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność i dyspozycyjność,
 • znajomość zasad i przepisów BHP,
 • prawo jazdy kat. B.
Oferujemy:
 • stabilność i atrakcyjne warunki zatrudnienia na umowę o pracę lub kontrakt,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz niezbędne narzędzia pracy.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.