Praca: Kierowca Betonomieszarki

Kierowca Betonomieszarki


Miejsce pracy: Rzeszów

Współpraca na podstawie samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej

Główne zadania:
 • Transport mieszanki betonowej betonomieszarką;
 • Bieżące utrzymanie powierzonego pojazdu w sprawności;
 • Inne zadanie powierzone w trakcie realizacji zleceń.
Wymagania formalne:
 • Mile widziane zasadnicze wykształcenie mechaniczne (bądź też inne średnie wykształcenie techniczne);
 • Doświadczenie w pracy jako kierowca;
 • Kartę kierowcy do tachografu cyfrowego;
 • Posiadanie ważnego prawa jazdy kategorii C z kodem 95;
 • Mobilność i dyspozycyjność.
Oczekiwania interpersonalne:
 • Rzetelność i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • Sumienność i odpowiedzialność;
 • Zaangażowanie w wykonywaną pracę.
Informujemy, że wszystkie nadesłane aplikacje zostaną poddane wnikliwej analizie, jednak odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.
Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla potrzeb związanych z realizacją obecnie prowadzonego procesu rekrutacji oraz procesów rekrutacji prowadzonych w przyszłości przez administratora danych CEMEX Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa („Spółka”), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)”. Zostałem(am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla celów rekrutacji prowadzonej przez Spółkę.”

APLIKUJ TERAZ