Praca: Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 102003

Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno – kontrolnych i przeprowadzanie kontroli i oględzin na terenie powiatu rzeszowskiego. W trakcie wykonywania czynności kontrolnych możliwa praca na wysokości i narażenie na zmienne warunki atmosferyczne. Do dyspozycji dwa samochody służbowe bez kierowcy- wskazane posiadanie prawa jazdy. Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji.

Zakres zadań

 • prowadzenie inspekcji i kontroli terenowych w zakresie pwawidłowości przebiegu procesu budowalnego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwosci Powiatowego Inspektora,
 • przygotowywanie projektów decyzji , postanowień administracyjnych i innych pism,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu przymuszenia do wykonywania obowiązków nałożonych w decyzjach,
 • załatwianie skarg i wnisków w zakresie własciwości Powiatowego Inspketora,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspketora w Rzeszowie

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustaw: Prawo budowlane, Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • Znajomość przepisów techniczno-budowlanych,
 • Umiejetność obsługi komputera,
 • Komunikatywność i zdolnosci analityczne
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B

APLIKUJ TERAZ


Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.