Praca: Inspektor

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 98017

Warunki pracy

Prowadzenie w terenie ogledzin i czynności kontrolnych obiektów budowlanych, robót budowlanych, kontroli dokumentów związanych z procesem budowy oraz z utrzymaniem obiektów budowlanych na terenie miasta Rzeszowa.


Praca biurowa przy komputerze, praca na wysokości powyżej 3 m oraz prowadzenie samochodu służbowego, obsługa petentów, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć.


Praca w budynku bez windy na 1 piętrze. Narzędzia pracy: komputer, samochód służbowy, urządzenia pomiarowe.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego
 • prowadzenie czynności inspekcyjno-kontrolnych z zakresu prawa budowlanego
 • prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem do użytkowania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i innych pism urzędowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne w zakresie budownictwa, architektury lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów ustawy prawo budowlane, przepisów wykonawczych do w/w ustawy i dziedzin pokrewnych
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym
 • Umiejętności redakcyjne, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i bezprecedensowych
 • Znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: praca na budowie
 • Uprawnienia budowlane
 • Znajomość programu excel

APLIKUJ TERAZ